Ξεκινά ο ΚΥΚΛΟΣ YOUNG TALENTS για τους high potential executives των εταιρειών

Ο ΚΥΚΛΟΣ YOUNG TALENTS ξεκινά τη λειτουργία του από τον προσεχή Ιανουάριο και θα αποτελείται από νέα στελέχη εταιρειών, τα οποία αξιολογούνται από τις εταιρείες τους ως φερέλπιδα στελέχη, και προορίζονται να αναλάβουν σημαντικές θέσεις στο μέλλον (“high potential executives”).

Οι συμμετέχοντες στον ΚΥΚΛΟ YOUNG TALENTS θα συναντώνται μια φορά τον μήνα (εκτός από τον Αύγουστο), σε συναντήσεις-  breakfasts, στο ξενοδοχείο ELECTRA METROPOLIS.

Οι στόχοι του ΚΥΚΛΟΥ YOUNG TALENTS είναι:

  • Η ανάπτυξη των νέων στελεχών

Ο ΚΥΚΛΟΣ YOUNG TALENTS προσφέρει τη δυνατότητα στα νέα στελέχη να αναπτύξουν, αφενός, τις δεξιότητες ηγεσίας και, αφετέρου, να κατανοήσουν καλύτερα το γενικότερο περιβάλλον της χώρας και τα μεγάλα θέματα του δημόσιου διαλόγου.

  • Η δημιουργία δικτύου

Ένα σύγχρονο στέλεχος σήμερα, νέο ή μεγαλύτερο σε ηλικία, οφείλει να διαθέτει το δικό του επαγγελματικό δίκτυο. Ο ΚΥΚΛΟΣ YOUNG TALENTS αποσκοπεί να βοηθήσει τα νέα στελέχη να δημιουργήσουν το δικό τους δίκτυο ανάμεσα σε συναδέλφους τους, της ίδιας περίπου ηλικίας και επαγγελματικής στάθμης, καθώς και να γνωρίσουν σημαντικά πρόσωπα της δημόσιας ζωής της χώρας.

  • Η ανταμοιβή και επιβράβευση

Μέσω της συμμετοχής σε μια ομάδα YOUNG TALENTS από άλλες εταιρείες, η εταιρεία του νέου στελέχους εκφράζει την εκτίμησή της και την επένδυση που κάνει στα ικανότερα νέα στελέχη της, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη δημιουργία δεσμών και αφοσίωσης του στελέχους με την εταιρεία του.

Στον ΚΥΚΛΟ YOUNG TALENTS προσκαλούνται σημαντικά πρόσωπα της δημόσιας ζωής, σε ηλικία πλησίον αυτής των νέων στελεχών και με πετυχημένη επαγγελματική ή κοινωνική διαδρομή, από τους χώρους της πολιτικής, του επιχειρείν, των ΜΜΕ, της δημόσιας διοίκησης, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, του Πολιτισμού και των Τεχνών, των Επιστημών, του πνεύματος κ.λπ

Επίσης, προσκαλούνται και εμπειρότερα δημόσια πρόσωπα, που έχουν διαδραματίσει ή διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον δημόσιο βίο της χώρας και μπορούν να βοηθήσουν τα νέα στελέχη να κατανοήσουν καλύτερα το γενικότερο περιβάλλον.

Στις συναντήσεις – breakfasts του ΚΥΚΛΟΥ, τα νέα στελέχη έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά σημαντικά και επιτυχημένα δημόσια πρόσωπα προερχόμενα από διάφορα επαγγελματικά και κοινωνικά πεδία, να τους ακούσουν να αναπτύσσουν θέματα συναφή προς τα δικά τους ενδιαφέροντα και να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις μαζί τους.

Οι ΚΥΚΛΟΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΞΕΝΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ οργανώνονται από την PUBLIC AFFAIRS AND NETWORKS και λειτουργούν από τον Νοέμβριο 2017. Στους ΚΥΚΛΟΥΣ συμμετέχουν στελέχη ξένων πολυεθνικών και μεγάλων ελληνικών εταιρειών και η λειτουργία τους αποσκοπεί στη διευκόλυνση των στελεχών των εταιρειών να κατανοήσουν καλύτερα το πολιτικό, ρυθμιστικό, κοινωνικό και επικοινωνιακό περιβάλλον της χώρας.

Μετά την επιτυχή λειτουργία του ΚΥΚΛΟΥ CEOs και του ΚΥΚΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, η PUBLIC AFFAIRS AND NETWORKS προχωρά στη σύσταση τριών νέων ΚΥΚΛΩΝ, από τον Ιανουάριο 2022: του ΚΥΚΛΟΥ YOUNG TALENTS, του ΚΥΚΛΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ και του ΚΥΚΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ.