20 Ιανουαρίου 2022
Αρχική Eurolife FFH: Αξία έχει να έχουμε όλοι πρόσβαση στον πολιτισμό Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει_Β. Ζαχαροπούλου, Χ. Ανδριανός_ φωτο Ε. Ζαχαροπούλου

Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει_Β. Ζαχαροπούλου, Χ. Ανδριανός_ φωτο Ε. Ζαχαροπούλου