ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ: Υπέγραψε με υπερηφάνεια τη Χάρτα Διαφορετικότητας

Ο Όμιλος ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, με διαρκή προσήλωση και αμετάβλητο ενδιαφέρον προς τις πολιτικές διαφορετικότητας και συμπερίληψης, υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας και έγινε πλέον επίσημο μέλος του Diversity Charter Greece. Μέσα από αυτή την ενέργεια, ο Όμιλος ενισχύει τον στόχο του να διατηρήσει ένα συμπεριληπτικό και ανοιχτό περιβάλλον και να διαθέτει στους εργαζομένους του ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στα ίδια εργαλεία ανάπτυξης, καταργώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις στο χώρο εργασίας.

Μέσα από την υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας, ο Όμιλος ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ δεσμεύεται να εξετάζει και να διασφαλίζει πως κατά τη διάρκεια όλων των διαδικασιών, τηρείται και εφαρμόζεται η αρχή των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών όπως είναι η καταγωγή, το φύλο, η φυλή και η κοινωνική κατάσταση. Να προάγει και να ενισχύει τα ξεχωριστά γνωρίσματα κάθε ατόμου και να δημιουργεί ένα ποικιλόμορφο εργασιακό περιβάλλον. Παράλληλα, να παρέχει πληροφόρηση και εκπαίδευση στους εργαζομένους σε θέματα διαχείρισης της διαφορετικότητας και της ένταξης, και να καταπολεμά τις διακρίσεις, εμπλέκοντας τους εργαζομένους στην εφαρμογή των παραπάνω.

Με την υπογραφή της Χάρτας, η Andreea Ion, Group HR Director της εταιρίας, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Για τον Όμιλο ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, η υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας, αποτελεί μια ευνόητη ενέργεια με στόχο την επικύρωση της στρατηγικής δέσμευσης του ομίλου, για ένα εργασιακό περιβάλλον που πρωτοστατεί η δικαιοσύνη και η ισότητα».