Το μέλλον της Ευρώπης: Οι Ευρωπαίοι θεωρούν την κλιματική αλλαγή κορυφαία πρόκληση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή δημοσίευσαν ένα κοινό ειδικό Ευρωβαρόμετρο για το μέλλον της Ευρώπης.

-Εννέα στους 10 νέους Ευρωπαίους συμφωνούν ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας τους (91 % των ατόμων ηλικίας 15-24 ετών), ενώ το αίσθημα αυτό το συμμερίζεται το 87 % του συνόλου των ερωτηθέντων

– Το 81 % των ερωτηθέντων δηλώνουν ικανοποιημένοι με τη ζωή τους στην ΕΕ

– Το 68 % των Ευρωπαίων συμφωνεί ότι η ΕΕ είναι τόπος σταθερότητας σε έναν ταραγμένο κόσμο· ενώ το 67 % συμφωνεί ότι το σχέδιο της ΕΕ προσφέρει μια μελλοντική προοπτική για τη νεολαία της Ευρώπης

Το μέλλον της Ευρώπης

Με την έναρξη του 2022 –που έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας–, η χθεσινή έρευνα αναδεικνύει τις απόψεις των νέων Ευρωπαίων σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, παράλληλα με τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι νέοι στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.

Το Ευρωβαρόμετρο δείχνει ότι το 91 % των ατόμων ηλικίας 15-24 ετών πιστεύουν ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας τους, ενώ συμφωνεί και το 84 % των ατόμων ηλικίας 55 ετών και άνω. Σχεδόν ένας στους δύο Ευρωπαίους (49 %) θεωρεί την κλιματική αλλαγή ως την κύρια παγκόσμια πρόκληση για το μέλλον της ΕΕ, ενώ υποστηρίζει σχεδόν καθολικά τους περιβαλλοντικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας: το 88 % των Ευρωπαίων πιστεύει ότι είναι σημαντικό να αυξήσουμε την ενεργειακή απόδοση και το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην οικονομία μας, ενώ το 80 % συμφωνεί ότι είναι σημαντικό να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο έως το 2050 και να προωθηθεί η ανάπτυξη της αγοράς οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών.

Άλλες μελλοντικές παγκόσμιες προκλήσεις που επισημάνθηκαν από τους ερωτηθέντες είναι η υγεία (34 %) και η αναγκαστική μετανάστευση και εκτόπιση (αναφέρονται από το περίπου 30 % των ερωτηθέντων).

Η ύπαρξη συγκρίσιμου βιοτικού επιπέδου (31 %) και κοινής πολιτικής για την υγεία (22 %) είναι οι δύο πιο χρήσιμες πτυχές για το μέλλον της Ευρώπης. Οι Ευρωπαίοι δίνουν επίσης προτεραιότητα στην ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών (21 %) και στην ενεργειακή ανεξαρτησία (20 %).

Πλεονεκτήματα, προκλήσεις και αξίες της ΕΕ

Οι τέσσερις προκλήσεις που αναφέρθηκαν περισσότερο και αντιμετωπίζει η ίδια η ΕΕ είναι οι κοινωνικές ανισότητες (36 %), η ανεργία (32 %), και ακολουθούν τα μεταναστευτικά ζητήματα (31 %). Όπως και με τις παγκόσμιες προκλήσεις, τα περιβαλλοντικά ζητήματα και η κλιματική αλλαγή κατέχουν επίσης υψηλή θέση στον κατάλογο των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ και αναφέρθηκαν από το 32 % των ερωτηθέντων.

Οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι ο σεβασμός της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου από την ΕΕ (27 %) αποτελεί το κύριο πλεονέκτημα της ΕΕ και ακολουθεί η οικονομική, βιομηχανική και εμπορική της δύναμη (25 %).

Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, η ειρήνη (49 %), η ελευθερία της γνώμης (47 %), η κοινωνική ισότητα και αλληλεγγύη (45 %) και η ανεκτικότητα και το ανοιχτό πνεύμα σε άλλους (44 %) είναι οι αξίες που ενσωματώνει καλύτερα η ΕΕ — σε σύγκριση με άλλες χώρες.

Η ζωή στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η μεγάλη πλειονότητα των Ευρωπαίων συμφωνούν ότι είναι ικανοποιημένοι που ζουν στην ΕΕ (81 %) και στη χώρα τους (89 %), ενώ είναι επίσης ικανοποιημένοι με την οικογενειακή τους ζωή (89 %).

Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης

Περίπου το 43 % των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι το κύριο όφελος από τη συμμετοχή της νέας γενιάς στη Διάσκεψη είναι η εστίαση σε θέματα που τους ενδιαφέρουν. Περαιτέρω οφέλη από τον καίριο ρόλο τους στη Διάσκεψη είναι η ενέργεια και τα κίνητρα για μεταρρυθμίσεις και αλλαγές που επιφέρουν (αναφέρεται από το 35 %), καθώς και η προσπάθειά τους ώστε στο μέλλον η Ευρώπη να αντιμετωπίζει επιτυχώς τις προκλήσεις της σημερινής κοινωνίας (33 %).

Οι Ευρωπαίοι πολίτες εξακολουθούν να επιδεικνύουν έντονο ενδιαφέρον για συνεισφορά και συμμετοχή στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. Αν και η απάντηση σε μια έρευνα είναι το προτιμώμενο μέσο, όπως κατέδειξαν οι απαντήσεις των περισσοτέρων από τους μισούς Ευρωπαίους (59 %), σχεδόν ένας στους δύο Ευρωπαίους (46 %) θα μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό του να συμμετέχει σε συνεδριάσεις στην περιοχή του/της. Η συμμετοχή σε διαδικτυακές διαβουλεύσεις (40 %), η υποβολή ιδεών και προτάσεων σε Ευρωπαίους και εθνικούς πολιτικούς (39 %) και η συμμετοχή σε ευρωπαϊκές πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις που συνδέονται με τη Διάσκεψη (39 %) ακολουθούν στη σειρά ως οι πιο ελκυστικές μορφές συμμετοχής των πολιτών.

Συνολικά, οι Ευρωπαίοι θεωρούν την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον (44 %), την υγεία (40 %), καθώς και μια ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και περισσότερες θέσεις εργασίας (40 %) ως βασικά ζητήματα για τη Διάσκεψη.

Υπάρχει σαφής προσδοκία ότι η Διάσκεψη θα οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα. Πράγματι, οι ερωτηθέντες θα ενθαρρύνονταν περισσότερο να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες της Διάσκεψης εάν ήταν πεπεισμένοι ότι η συμμετοχή τους θα είχε πραγματικό αντίκτυπο (53 %).

Η φωνή των πολιτών στην ΕΕ

Το 90 % των Ευρωπαίων συμφωνούν ότι οι φωνές των πολιτών της ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη στις αποφάσεις που αφορούν το μέλλον της Ευρώπης. Το 55 % των Ευρωπαίων αναφέρουν την ψήφο στις ευρωπαϊκές εκλογές ως έναν από τους πλέον αποτελεσματικότερους τρόπους για να εξασφαλιστεί ότι οι φορείς λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ αφουγκράζονται τις απόψεις τους.