«Μνημεία σε Άμυνα» από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

Το ECOCITY, το ΥΠΕΘΑ και το ΑΠΘ, με συγχρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, ενώνουν τις δυνάμεις τους στοχεύοντας στην διάσωση των νεότερων μνημείων των Ενόπλων Δυνάμεων από τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας αναπτύσσονται τα «Μνημεία σε Αμυνα», ένα 18μηνο πρόγραμμα έρευνας , καταγραφής, τεκμηρίωσης και ανάδειξης του αντίστοιχου Πολιτιστικού Αποθετηρίου που αναμφίβολα είναι κληρονομιά της Ελληνικής κοινωνίας .

Πρόκειται για μνημεία που είναι πετρόκτιστες και άλλες ειδικές κατασκευές, οχυρά, πολυβολεία, παρατηρητήρια, φάροι, ιστορικοί τόποι, ναυάγια και κειμήλια των πολεμικών μουσείων που εκτείθενται σε υπαίθριους χώρους και απειλούνται από τις καταστροφικές επιπτώσεις των ακραίων σε συχνότητα και ένταση καιρικών φαινομένων.

Μεταξύ τους, τα νεότερα μνημεία παρουσιάζουν πολλά και διαφορετικά προβλήματα ανάλογα με την χρήση τους διαχρονικά, την χρονολογία, τα υλικά και την τεχνική κατασκευής τους αλλά και την έκθεσή τους στην Κλιματική Αλλαγή.

Το σημαντικό έργο της καταγραφής και της τεκμηρίωσης της υφιστάμενης κατάστασης των μνημείων πραγματοποιείται από τα αρμόδια στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, θέτοντας τα θεμέλια για όλα όσα πρέπει να γίνουν στο μέλλον για την προστασία και την ανάδειξή τους.

Ένας οδηγός εν είδη εγχειριδίου, που θα εκπονηθεί, θα δίνει πληροφορίες για την αποτύπωση, την καταγραφή και την κατηγοριοποίηση των μνημείων ως προς την κλιματική τρωτότητα και τις φθορές που έχουν ήδη υποστεί ή/και αυτές που αναμένονται, οι οποίες θα συγκεντρώνονται σε ένα Ψηφιακό Αποθετήριο. Παράλληλα, με την συμβολή των ειδικών του ECOCITY και των επιστημόνων του ΑΠΘ θα διατυπωθούν προτάσεις στρατηγικής και ανάπτυξης τεχνικών για την προστασία τους ώστε να είναι δυνατή η  προσέλκυση και εξασφάλιση πόρων για την διάσωση, την συντήρηση και την αποκατάστασή τους.

Το έργο «Μνημεία σε Αμυνα» εστιάζει στην ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθετηρίου των Ενόπλων Δυνάμεων σαν μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της ελληνικής κοινωνίας. Παράλληλα, σειρά δράσεων του προγράμματος στοχεύει στην γνωστοποίηση των νεότερων μνημείων των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και στην ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού αναφορικά με την διάσωσή τους.

Δείτε ενημερωτικό βίντεο ντοκιμαντέρ ΕΔΩ