ΣΕΒ: Στηρίζει τη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα Braingain JOBS in Greece

Το BrainReGain αποτελεί μια πρωτοβουλία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκει τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ Ελλήνων επιστημόνων και επαγγελματιών του εξωτερικού και της Ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, με στόχο, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία συνθηκών για την «επιστροφή» της γενιάς των brain drainers στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, η πρωτοβουλία έχει αναπτύξει και θέσει σε λειτουργία τη διαδικτυακή πλατφόρμα Braingain JOBS in Greece, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό να ενημερωθούν για τις θέσεις εργασίας Ελληνικών επιχειρήσεων και να επιδιώξουν την συνέχιση της καριέρας τους στην Ελλάδα, υποβάλλοντας το βιογραφικό τους μέσω της πλατφόρμας.

Η πλατφόρμα παρέχεται δωρεάν, τόσο σε Ελληνικές εταιρίες, όσο και σε ενδιαφερόμενους Έλληνες επαγγελματίες και επιστήμονες του εξωτερικού. Η πλατφόρμα καλύπτει όλους τους κλάδους της οικονομίας, λειτουργώντας συμπληρωματικά στην πλατφόρμα της πρωτοβουλίας “Innovative Greeks”, του ΣΕΒ και της Endeavour Greece, η οποία επικεντρώνεται στον κλάδο της τεχνολογίας.

Οι εταιρίες που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν την πλατφόρμα Braingain JOBS in Greece, μπορούν να συμβουλευθούν το αρχείο με τις συνοπτικές οδηγίες για το πώς μπορούν να εγγραφούν στην πλατφόρμα και να αναρτήσουν θέσεις εργασίας.