Όμιλος Quest: Βιώσιμη ανάπτυξη και θέματα ESG στο επίκεντρο της στρατηγικής

Το 2021 αποτέλεσε χρονιά-σταθμό για τη μετάβαση της παγκόσμιας αγοράς στη νέα εποχή, επιταχύνοντας πολλές εξελίξεις και επιφέροντας πολλές αλλαγές. Η πανδημία Covid-19 και η κλιματική κρίση αναδεικνύουν το εύθραυστο της ανθρώπινης φύσης και την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι επείγουσες καταστάσεις με άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις, αλλά αναδεικνύουν και νέες προοπτικές και ευκαιρίες, ώστε να οδηγηθούμε προς μια νέα, βιώσιμη οικονομία και κοινωνία.

Ο  Όμιλος Quest συνδέει άμεσα τη βιώσιμη ανάπτυξη με τη λειτουργία του και θέτει τα θέματα ESG (Environment, Social, Governance) στο επίκεντρο της στρατηγικής του. Ο Όμιλος έχει αναγνωρίσει εγκαίρως ότι το θετικό αποτύπωμα ενός οργανισμού, μέσα από την αναγνώριση και την ανταπόκριση σε ουσιαστικά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη και την οικονομική επίδοση, ενώ η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στη λειτουργία του Ομίλου και η διαχείριση των συσχετιζόμενων με τα θέματα αυτά κινδύνων, γίνεται ολοένα και πιο ουσιαστική. Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε ότι η Quest Συμμετοχών συμπεριλαμβάνεται στις πρώτες 35 ελληνικές εισηγμένες εταιρείες του νέου δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών Athex ESG Index, ο οποίος παρακολουθεί τη χρηματιστηριακή απόδοση των εισηγμένων εταιρειών του Χ.Α. που υιοθετούν και προβάλλουν τις πρακτικές τους σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG).

Η ανάδειξη των θεμάτων ESG σε όλο το εύρος της λειτουργίας και της στρατηγικής του Ομίλου για βιώσιμη ανάπτυξη είναι από τα θέματα που συν-διαμορφώνουν τους βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους των εταιρειών του Ομίλου, προκειμένου να ανταποκριθούν στις συνεχώς αυξανόμενες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Η  ενίσχυση της καινοτομίας, η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, η εμβάθυνση στην ισότητα και την ενσωμάτωση της διαφορετικότητας στο εργασιακό περιβάλλον, η σταθερή αύξηση του αριθμού των παρεχόμενων λύσεων τεχνολογίας που συμβάλλουν στην ψηφιακή μετάβαση της κοινωνίας, αλλά και στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων, η σταθερή μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, καθώς και η αύξηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας/παραγωγής πράσινης ενέργειας, αποτελούν στρατηγικούς τομείς εστίασης του Ομίλου. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις ακόλουθες δράσεις του Ομίλου:

  • Μέρος της στρατηγικής και της κουλτούρας του Ομίλου αποτελεί η ανάπτυξη και η συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων, καθώς και η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και της διαφορετικότητας. O Όμιλος υλοποιεί ένα εκτενές πρόγραμμα, που ενισχύει τις ψηφιακές γνώσεις, τις εξειδικευμένες γνώσεις και τις δεξιότητες, υλοποιεί συστηματικά το εξειδικευμένο πρόγραμμα Quest Mini MBA, ενώ παράλληλα υλοποιούνται δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ευημερίας των εργαζομένων.
  • Ο Όμιλος Quest υλοποιεί στοχευμένες δράσεις για την ανάπτυξη της καινοτομίας σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το IQbility επί 9 χρόνια συμβάλλει ενεργά στην ενίσχυση της αξίας της καινοτομίας στην ελληνική κοινωνία μέσα από την ανάπτυξη της νεανικής και νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Ταυτόχρονα, είναι ένα corporate angel fund που επενδύει επιλεκτικά σε start-ups, επιτυγχάνοντας την προώθηση της ελληνικής καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας, την ανάδειξη νέων ταλαντούχων ανθρώπων και τη μείωση διαρροής πνευματικού κεφαλαίου. Παράλληλα, το Κέντρο Καινοτομίας που διαθέτει ο Όμιλος, αναπτύσσει δράσεις και συνέργειες, με ένα ευρύ οικοσύστημα συνεργατών, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και υπηρεσιών.
  • Προς την κατεύθυνση της ενδυνάμωσης και ανάδειξης ταλαντούχων ανθρώπων και της διακράτησής τους ως εργαζομένων στην ελληνική αγορά, κινείται το πρόγραμμα Mind the <code>, που υλοποιεί ο Όμιλος. Το πρόγραμμα προσφέρει σε νέους υποτροφίες για την εκμάθηση κώδικα και τη δυνατότητα να εργαστούν στις εταιρείες του Ομίλου.
  • Υλοποιώντας συστηματικά το πρόγραμμα «Καινοτομία στην Εκπαίδευση» από το 2010, η iSquare, ο επίσημος συνεργάτης της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο, συστήνει τα κορυφαία προγράμματα μεθοδολογίας της Apple στην εκπαιδευτική διαδικασία, στοχεύοντας, μεταξύ άλλων, στην αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στη διδασκαλία, στη δημιουργία και τον εμπλουτισμό εκπαιδευτικού περιεχομένου, καθώς και στη διδασκαλία κώδικα προγραμματισμού.
  • Μέσα από την παροχή ολοένα και πιο ολοκληρωμένων λύσεων τεχνολογίας που συμβάλλουν στην ψηφιακή μετάβαση των οργανισμών, ο Όμιλος συμβάλλει στην ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, βοηθώντας φορείς προστασίας και διάθεσής της στη διαδικασία της ψηφιακής τους μετάβασης. Συγκεκριμένα, η εξειδικευμένη διεύθυνση λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού χώρων πολιτισμού της εταιρείας του Ομίλου Uni Systems, διαθέτοντας υψηλή τεχνογνωσία και μεγάλη εμπειρία στον τομέα του πολιτισμού, υποστηρίζει συστηματικά πολιτιστικά σωματεία και οργανισμούς στην ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για την ορθολογιστική διαχείριση, παρακολούθηση και προβολή των πολιτιστικών προϊόντων.
  • Η ACS αποτελεί το βραχίονα του Ομίλου που συμβάλλει στην υποστήριξη ευπαθών ομάδων και συνανθρώπων μας που έρχονται αντιμέτωποι με μεγάλης κλίμακος πρωτοφανή γεγονότα. Στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΚΕ, αναπτύσσει συστηματικά δράσεις σε 4 πυλώνες: ανταπόκριση σε έκτακτη ανάγκη ή φυσική καταστροφή,  προστασία της φύσης, ενίσχυση της ποιοτικής εκπαίδευσης και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σε συνεργασία με φορείς, ΜΚΟ και οργανισμούς, διαθέτει τις υπηρεσίες, τους πόρους και την προηγμένη ψηφιακή υποδομή της, προσφέροντας άμεσα οργανωμένες λύσεις όπου απαιτείται.

Στόχο του Ομίλου Quest αποτελεί η διαχρονική συνεισφορά στη δημιουργία μιας δίκαιης και ανθεκτικής κοινωνίας, μιας ευημερούσας οικονομίας και μιας κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης.

 

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου Quest είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στο https://www.quest.gr/el/corporate-social-responsibility

Διαβάστε περισσότερα εδώ https://direction.gr/csr-esg-reports-2021/