Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη: Προς έναν νέο βιώσιμο κόσμο

Το όραμα του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, βασισμένο στην εξάλειψη των ανισοτήτων, στο τέλος της ενεργειακής ένδειας, στο νέο παραγωγικό μοντέλο και στο ηθικό επιχειρείν.

Σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις και αβεβαιότητα, φαίνεται ότι η μόνη σταθερά είναι η έμφαση σε πολιτικές και ενέργειες που είναι σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, το νέο παραγωγικό και οικονομικό μοντέλο, αλλά και την ανάγκη να ενσωματώσουμε στη στρατηγική μας το Ηθικό Επιχειρείν.

Ήδη η Ε.Ε. στοχεύει να αλλάξει ριζικά το οικονομικό της μοντέλο και να μετατραπεί, μέχρι το 2050, στην πρώτη κλιματικά ουδέτερη οικονομία, γνωρίζοντας ότι μια τέτοια πολιτική θα έχει όχι μόνο σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα αλλά και κοινωνικό και γεωπολιτικό. Τη στρατηγική αυτή οφείλουμε να στηρίξουμε όλες οι επιχειρήσεις αλλά και η κοινωνία, καθώς η κλιματική και ενεργειακή κρίση μας έχει χτυπήσει την πόρτα, με απρόβλεπτες συνέπειες. Την ώρα, μάλιστα, που ακόμη βιώνουμε με δραματικό τρόπο τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης αλλά και της υγειονομικής πρόκλησης.

Κάθε νέα πρόκληση είναι λογικό να επιφέρει αλλαγές στη λειτουργία και κουλτούρα των επιχειρήσεων και των ανθρώπων. Μέλημά μας είναι να παλέψουμε για να μειώσουμε τις ανισότητες, διότι το μεγαλύτερο στοίχημα των κυβερνώντων και των σύγχρονων κοινωνιών είναι η δίκαιη μετάβαση σε πολιτικές που θα στηρίζουν ισότιμα τους πολίτες.

Η πληγή της ενεργειακής φτώχειας

Είναι ανεπίτρεπτο στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα, να υπάρχει σε τόσο μεγάλο ποσοστό ενεργειακή ένδεια, γεγονός που δεν τιμά κανέναν και ιδιαίτερα αυτούς που χαράσσουν τις κεντρικές πολιτικές.

Σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν, η ενεργειακή φτώχεια επιδεινώθηκε σημαντικά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.  Ήδη από το 2020 στην έκθεση της Κομισιόν επισημαινόταν μεταξύ άλλων: «Με σχεδόν 34 εκατομμύρια Ευρωπαίους να μην μπορούν να θερμάνουν τα σπίτια τους επαρκώς το 2018, η ενεργειακή φτώχεια παραμένει μια σημαντική πρόκληση στην Ε.Ε.». Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της Ενεργειακής  Ένδειας 2021 – 2020, το ποσοστό των πληττόμενων νοικοκυριών στην Ελλάδα άγγιζε το 11,2% το 2019. Στόχος του Σχεδίου είναι το ποσοστό αυτό να μειωθεί στο 7% το 2025 (περίπου 286 χιλιάδες νοικοκυριά) και σε 3% το έτος 2030 (περίπου 143 χιλιάδες νοικοκυριά).

Στα χρόνια της οικονομικής κρίσης εξάλλου, είχε εκτιμηθεί κατόπιν μελετών, ότι ποσοστό 2,8 – 6% των θανάτων που καταγράφονται σε ετήσια βάση στην Ελλάδα συσχετίζονται με τον παράγοντα ενεργειακή φτώχεια. Παρόλο που εκείνη η κρίση παρήλθε, το πρόβλημα εξακολουθεί να παραμένει, ενώ η πανδημία του κορωνοϊού Covid-19 εκτιμάται όπως όλα δείχνουν, ότι θα επιφέρει νέα έξαρση του φαινομένου.

Η υγιής πυξίδα των SDGs

Μιλώντας για βιώσιμη ανάπτυξη, να θυμίσουμε ότι η ενσωμάτωση των Δέκα Αρχών του UN Global Compact και των SDGs στον τρόπο λειτουργίας μιας επιχείρησης αποτελούν την υγιή πυξίδα για την επόμενη ημέρα. Αποτελεί χρέος των επιχειρήσεων να συνταχθούν με τη βιώσιμη ανάπτυξη, προκειμένου κοινωνία, επιχειρήσεις και οικονομία να αποτελέσουν έναν ισχυρό κρίκο, ώστε κάθε κρίση να μπορεί να μετασχηματίζεται σε ευκαιρία, αλλά και σε υπεύθυνες πράξεις με προστιθέμενη αξία, αποδοτικότητα, ενσυναίσθηση, δικαιοσύνη και ηθική.

Ο  Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη -με τις βιομηχανίες Uni-pharma και InterMed, την εμπορική εταιρεία στην Κύπρο Pharmabelle και την πρότυπη βιομηχανία εκχύλισης φαρμακευτικών φυτών UniHerbo- έχει υιοθετήσει τα κριτήρια ESG και τα πρότυπα Βιώσιμης Ανάπτυξης ως αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής του λειτουργίας, ενώ είναι υπό έκδοση ο νέος Απολογισμός Βιωσιμότητας.

ΟΦΕΤ: Μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Ο όμιλος έχει ως στόχο να αυξήσει ακόμη περισσότερο το κοινωνικό του αποτύπωμα, ενώ παράλληλα να μειώσει το περιβαλλοντικό και ενεργειακό αποτύπωμα, παραμένοντας προσηλωμένος στην αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση και στο ηθικό επιχειρείν.

Οι τρεις πυλώνες της στρατηγικής του ΟΦΕΤ, οι οποίες εμπεριέχουν μια ολιστική προσέγγιση της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας μέσω των ESG, αφορούν:

  • Την εταιρική διακυβέρνηση
  • Το περιβάλλον και το οικοσύστημα και
  • Τη βιώσιμη ανάπτυξη, εταιρική υπευθυνότητα και αλληλεγγύη, μέσα από στοχευμένες δράσεις προς την κοινωνία.

Ειδικότερα, μέσω των δράσεων “U & I Care – UNI-Pharma & Intermed & Eσύ και Εγώ νοιαζόμαστε», βασικό μέλημα του ομίλου είναι η διαρκής στήριξη της κοινωνίας και των ευάλωτων ομάδων, σε συνεργασία με επιστημονικές εταιρείες, ΜΚΟ αλλά και ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς.

Για το περιβάλλον, υπό την ομπρέλα του «U & I Care» και ειδικότερα των δράσεων «U & I Green – Eσύ και Εγώ νοιαζόμαστε για το περιβάλλον», ο όμιλος εστιάζει σε δράσεις μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος, προστασίας του υδροφόρου ορίζοντα και των εδαφών, υπεύθυνη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, μείωση των αερίων εκπομπών, 100% ανακύκλωση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων και ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων.

Όσον αφορά στην Αγορά, στόχος είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και η παροχή βέλτιστων και καινοτόμων προϊόντων -φιλικών προς το περιβάλλον- και υπηρεσιών, δίνοντας παράλληλα βαρύνουσα σημασία στον ευθυγράμμιση της εφοδιαστικής αλυσίδας με τις αρχές του UN Global Compact.

Επίσης, προτεραιότητα για τους εργαζομένους του ομίλου είναι η σωστή καθοδήγηση, η συνεχής εκπαίδευση και η εξασφάλιση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Το μεγάλο στοίχημα της post Covid era είναι η δημιουργία ενός κόσμου βιώσιμου και συμπεριληπτικού -που θα αφήσει πίσω του συνειδητά τις ανισότητες- το οποίο αποτελεί συλλογική υπόθεση όλων μας και απαιτεί σκληρή δουλειά.

Διαβάστε περισσότερα εδώ https://direction.gr/csr-esg-reports-2021/