ΕΥΔΑΠ: Ασφάλεια, Αποδοτικότητα, Ανάπτυξη

O Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτυπώνει τις δράσεις της εταιρείας σε μια ιδιαίτερη χρονιά.

Το 2020 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά με ιδιαίτερες απαιτήσεις. Η αφοσίωσή μας στη διασφάλιση της άριστης ποιότητας του πόσιμου νερού και η επιστροφή του στη φύση καθαρού, διευρύνθηκε με την προσπάθειά μας να διασφαλίσουμε την προστασία της υγείας των εργαζομένων και των πελατών μας, χωρίς εκπτώσεις στις αυξημένες λειτουργικές μας υποχρεώσεις.

Η συντονισμένη απόκρισή μας στην αντιμετώπιση των έκτακτων που προέκυψαν λόγω της πανδημίας της Covid-19 απέδειξαν την ετοιμότητα και αποτελεσματικότητά μας κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Η καθημερινή μας πρακτική διαμορφώνεται έτσι ώστε να ικανοποιούνται όχι μόνο οι απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου αλλά και οι διεθνείς καλές πρακτικές.

Η στρατηγική και οι δράσεις μας είναι συνυφασμένες με την έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης, και στηρίζονται σε 3 στρατηγικούς πυλώνες: Ασφάλεια – Αποδοτικότητα – Ανάπτυξη.

Δεσμευόμαστε να ενσωματώνουμε ESG κριτήρια και στόχους στην καθημερινή μας πρακτική, αξιολογώντας τις επιδράσεις της λειτουργίας μας σε σχέση με τους Παγκόσμιους Στόχους του ΟΗΕ.

Υιοθετούμε τις αρχές της κυκλικής οικονομίας στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των υπηρεσιών μας, προωθώντας νέες λύσεις και τεχνολογίες όπως η επαναχρησιμοποίηση ανακυκλωμένου νερού για δευτερεύουσες χρήσεις.

Υιοθετούμε νέες πρακτικές που μειώνουν συστηματικά το ανθρακικό μας αποτύπωμα, καινοτομούμε αναπτύσσοντας τις ψηφιακές μας υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, αφουγκραζόμαστε την κοινωνία και τη στηρίζουμε ενεργά, παρέχοντας ποιοτικό και οικονομικά προσιτό νερό.

Όλα τα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται στον Ετήσιο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας μας, με χρήση ενός συνόλου δεικτών επίδοσης (KPI’s) ως αντανάκλαση της επιχειρηματικής μας ηθικής και ανθεκτικότητας. Η αποτύπωση των δράσεών μας ακολουθεί διεθνή πρότυπα.

Φέτος, ο Aπολογισμός Bιώσιμης Ανάπτυξης ευθυγραμμίστηκε πέραν του Πρότυπου GRI και με το Πρότυπο SASB και ειδικά με τα ουσιαστικά θέματα του κλάδου Water Utility and Services καθώς και με τον Οδηγό του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Η ΕΥΔΑΠ είναι η πρώτη εταιρεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα που ευθυγραμμίζεται με το Πρότυπο SASB για τον κλάδο του νερού, με κάλυψη των απαιτήσεων σε ποσοστό 79%.

Για εμάς στην ΕΥΔΑΠ, η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι μια αέναη διαδικασία. Θέτουμε λοιπόν στόχους και τους υλοποιούμε με υψηλό το αίσθημα της ευθύνης και του ρόλου μας στην ελληνική κοινωνία.

Διαβάστε περισσότερα εδώ https://direction.gr/csr-esg-reports-2021/