Δίκτυο CSR HELLAS: Αποχαιρετά τον Οδυσσέα Κυριακόπουλο

Με βαθύτατη θλίψη πληροφορηθήκαμε την είδηση του θανάτου του Οδυσσέα Κυριακόπουλου, πρώην Προέδρου του ΔΣ του ΣΕΒ κατά την περίοδο 2000-2006 και Προέδρου της S&B, που έφυγε πολύ νωρίς, αφήνοντας ιδιαίτερα σημαντικό έργο, επιχειρηματικό και κοινωνικό. Ο Οδυσσέας Κυριακόπουλος συνέβαλε με τρόπο καταλυτικό στην ίδρυση του Ελληνικού Δικτύου CSR HELLAS το 2000 με την διπλή ουσιαστικά ιδιότητά του και «ψήφο» και στη διαδρομή του συνδύασε με συνέπεια την επιχειρηματική ανάπτυξη με την κοινωνική ευθύνη.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ως Πρόεδρος του ΣΕΒ, καθιέρωσε την Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των Επιχειρήσεων προωθώντας ουσιαστικά τη σπουδαιότητα της αυτοδέσμευσης των επιχειρήσεων απέναντι στην πολιτεία και στις ανάγκες της κοινωνίας λέγοντας: “Αν οι επιχειρήσεις θέλουν να απαιτούν λιγότερη και καλύτερη νομοθεσία, περισσότερη ανταγωνιστικότητα, τότε θα πρέπει και αυτές να είναι σε θέση να αυτοδεσμεύονται και να αναλαμβάνουν από μόνες τους δράσεις με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε βάθος χρόνου”.

Με σπουδαία ευρωπαϊκή παρουσία ως αντιπρόεδρος της Business Europe (UNICE), υπέρμαχος της συλλογικής δράσης και προσφοράς, του κοινωνικού διαλόγου και της προώθησης συναινετικών λύσεων, υποστηρικτής της νέας γενιάς και της σύνδεσης επιχειρήσεων και εκπαίδευσης, ο Οδυσσέας Κυριακόπουλος ενέπνευσε με τις ιδέες του στη διαμόρφωση καινοτόμων και δημιουργικών αντιλήψεων για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.

Τα μέλη του ΔΣ του CSR HELLAS