ΟΠΑ: Η καινοτόμος Έρευνα Circularity σε συνεργασία με το Κέντρο Αειφορίας (CSE)

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η έρευνα του Sustainable Development and Circular Economy Club του MBA International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τη δημιουργία ενός Circularity Index, σε συνεργασία με το Κέντρο Αειφορίας (CSE).

Πρόκειται για ένα Δείκτη Κυκλικότητας (Circularity Rate) που αναλύει με συγκεκριμένα κριτήρια ανά προϊόν το ποσοστό των υλικών που προήλθαν από ανακυκλωμένα προϊόντα και επαναχρησιμοποιημένα υλικά, εξοικονομώντας έτσι πόρους και πρώτες ύλες από τη φύση. Στόχος της μελέτης, όπως ανάφερε ο Νίκος Αυλώνας, Πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας (CSE) και επισκέπτης Καθηγητής στο ΜΒΑ International, ήταν να παρουσιάσει τις κατηγορίες προϊόντων που διαθέτουν τον υψηλότερο Δείκτη Κυκλικότητας, δηλαδή σε ποσοστό 80-90%, καθώς και να παρουσιάσει παραδείγματα νέων βιώσιμων υλικών που μπορούν να αυξήσουν το Δείκτη κυκλικότητας για κατηγορίες προϊόντων και να κάνει συγκρίσεις.

Η μελέτη αυτή λαμβάνει υπόψη νομοθεσίες σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο και στοχεύει στην αναγνώριση παραγόντων και κριτηρίων που θα συμβάλλουν στην βελτίωση του Circularity Rate ανά προϊόν. Η μελέτη ανέδειξε επίσης παραδείγματα νέων βιώσιμων υλικών που μπορούν να αυξήσουν την κυκλικότητα των προϊόντων της κατηγορίας τους. Ανάμεσα σε αυτά, γεωργικά προϊόντα, γαλακτοκομικά προϊόντα και χυμοί, προϊόντα αλουμινίου και κλωστοϋφαντουργίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δείκτης Κυκλικότητας αποτελεί μέρος του πλαισίου παρακολούθησης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία. Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία θα συμβάλει επίσης στην επίτευξη των στόχων της ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, η κυκλική οικονομία εξηγείται ως μια οικονομία «όπου η αξία των προϊόντων, των υλικών και των πόρων παραμένει στην οικονομία όσο το δυνατόν περισσότερο, και η παραγωγή αποβλήτων περιορίζεται στο ελάχιστο».