Δωρεάν ESG webinar για την κλιματική αλλαγή από την Opennous

Η Opennous, η πρώτη Ελληνική νεοφυής εταιρία με αντικείμενο την παροχή προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, στηρίζει τις Ελληνικές επιχειρήσεις για τις ESG ενέργειες που θα κληθούν βάσει Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας να εφαρμόσουν από το 2023, διοργανώνοντας την Πέμπτη 30 Ιουνίου 18:30 ένα δωρεάν webinar με θέμα «Κλιματική αλλαγή: μικρές πράξεις με μεγάλο αντίκτυπο». Η εγγραφή για το webinar είναι διαθέσιμη στο www.opennous.com/events.

To webinar απευθύνεται σε επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες που ενδιαφέρονται να μάθουν τι είναι η κλιματική αλλαγή, πώς μας επηρεάζει, αλλά κυρίως πώς μπορούν να γίνουν πιο “πράσινοι” μέσα από μικρές και εφικτές αλλαγές στις συνήθειες και την καθημερινότητά τους. Περιλαμβάνει συνοπτικά την ιστορία της κλιματικής αλλαγής, τις επιπτώσεις που έχει δημιουργήσει και όσες αναμένονται στα επόμενα χρόνια, αλλά και προτάσεις για συγκεκριμένες δράσεις και αλλαγές σε εταιρικό αλλά και προσωπικό επίπεδο, για να ένα πιο θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.  

«Η ευαισθητοποίηση και η ανάληψη δράσης γύρω από περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα φεύγουν πλέον από το στάδιο της απλής πρωτοβουλίας και περνούν στο στάδιο της εταιρικής υποχρέωσης για μεγάλο αριθμό εταιριών από την 1/1/2023, βάσει του νέου Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε η κα. Βιολέτα Ξανθούλη, founder της Opennous. «Πλέον μία σημαντική πρόκληση για τις επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να υλοποιήσουν την ESG στρατηγική τους είναι η συμμετοχή και η υποστήριξη των ανθρώπων τους. Στην Opennous στηρίζουμε την ανάπτυξη και υλοποίηση των ESG δράσεων, βοηθώντας στην δημιουργία μίας συλλογικής εταιρικής κουλτούρας, και το δωρεάν webinar που έχουμε ετοιμάσει είναι ένα μικρό δείγμα των προγραμμάτων ευαισθητοποίησης που διαθέτουμε».

Η Opennous παρέχει προγράμματα που έχουν στόχο να ενισχύσουν την εταιρική κουλτούρα και να διευκολύνουν την υλοποίηση δράσεων γύρω από το τρίπτυχο ESG (Εnvironmental, Social and corporate Governance). Κάθε πρόγραμμα έχει θεματολογία εμπνευσμένη από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, αλλά και από μεγάλα κινήματα με επιρροή σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Τα προγράμματα της Opennous απευθύνονται σε επιχειρήσεις που θέλουν να υλοποιήσουν ESG δράσεις, βοηθώντας στην ενίσχυση της κουλτούρας ανταπόδοσης και συμμετοχής όλων των εργαζομένων και έχουν στόχο να βοηθήσουν στην καλύτερη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση σχετικά με ζητήματα όπως η ισότητα των φύλων, η διαφορετικότητα και συμπερίληψη, η κλιματική αλλαγή αλλά και το πώς μπορούμε να γίνουμε όλοι πιο υπεύθυνοι πολίτες και άνθρωποι. 

Η υλοποίηση των προγραμμάτων στις εταιρίες προσαρμόζεται απόλυτα στις δυνατότητες και τις ανάγκες τους, καθώς μπορεί να γίνει είτε πλήρως online μέσα από πλατφόρμα e-learning, σε μορφή webinar, ή και με φυσική παρουσία (workshop). 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Opennous και τα προγράμματα που παρέχει μπορείτε να βρείτε στο www.opennous.com.