Όμιλος Σαράντη: Ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες που διακρίθηκαν στα Bravo Sustainability Awards 2022

Ο Όμιλος Σαράντη, μια από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων με σημαντική διεθνή παρουσία, με κορυφαία brands και συνεργασίες, διακρίθηκε στα Bravo Sustainability Awards 2022, στον Πυλώνα «Διαχείριση Πόρων, Πρώτων Υλών και Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα» για την επένδυσή του στην Polipak, θυγατρική του Ομίλου στην Πολωνία.

Η συγκεκριμένη επένδυση αφορά στην κατασκευή της νέας εξελιγμένης τεχνολογικά παραγωγικής μονάδας και τη δημιουργία ενός εκσυγχρονισμένου εργαστηρίου R&D, έχοντας ως γνώμονα την παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων μέσω πιο ενεργειακά αποδοτικών διαδικασιών παραγωγής. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο πραγματοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης που ολοκληρώθηκε εντός 2022. 

Στο πλαίσιο της επένδυσης η Polipak, με χρόνια εξειδίκευσης στον χώρο παραγωγής σάκων απορριμμάτων, επανδρώθηκε με μηχανήματα αυτοματοποιημένης και ρομποτικής τεχνολογίας υψηλής απόδοσης, για την παραγωγή βιώσιμων προϊόντων, ενώ παράλληλα εξετάζεται η  ενεργειακή βελτίωση του εργοστασίου μέσα από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Η επένδυση έρχεται να αναβαθμίσει τα προϊόντα του Ομίλου, καθώς θα γίνεται χρήση αυξημένου ποσοστού ανακυκλωμένου πλαστικού, η οποία σε συνδυασμό με την εφαρμογή μιας καινοτόμου σε ευρωπαϊκή κλίμακα ρομποτικής τεχνολογίας υψηλής απόδοσης διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα και αντοχή των προϊόντων.

Ο Όμιλος Σαράντη μέσω της πρωτοβουλίας της Polipak θα δημιουργήσει πολλαπλασιαστική αξία σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, μετριάζοντας το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα και συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. H εν λόγω επένδυση αναμένεται να έχει ένα μακροπρόθεσμο θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, την κοινότητα και τους καταναλωτές, ενώ συμβάλει με την τεχνογνωσία της στη συστηματική αλλαγή προς την κυκλική οικονομία, ατενίζοντας ένα πιο πράσινο μέλλον όσον αφορά την παραγωγή.

Η κα Παππά Investor Relations and Corporate Communications Director του Oμίλου Σαράντη δήλωσε: «Η διάκριση του Ομίλου στα Bravo Sustainability Awards  μας τιμά ιδιαίτερα, καθώς επιβραβεύει την άρτια χάραξη και υλοποίηση της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου και αντικατοπτρίζει τη συνεχή προσπάθεια για επιχειρησιακή αριστεία καθ’ όλη την πορεία του, κατατάσσοντάς τον παράλληλα ανάμεσα στους Ομίλους που πράττει το βέλτιστο έχοντας τη βιωσιμότητα ως κεντρική επιχειρησιακή πυξίδα. Είμαστε υπερήφανοι για αυτό μας το επίτευγμα και συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος να εργαζόμαστε, για να υλοποιούμε πρωτοβουλίες με πολλαπλασιαστική αξία για την κοινωνία και το περιβάλλον μας.»

Η πρωτοβουλία της Quality Net Foundation, αποτελεί έναν πολυσυμμετοχικό θεσμό διαλόγου και ανάδειξης των πρωτοβουλιών που υποστηρίζουν ένα βιώσιμο μέλλον, συμβάλλοντας στη Δημιουργία της Ελλάδας του Αύριο! Φέτος, ο Θεσμός Bravo σημείωσε «ρεκόρ» συμμετοχών, με περισσότερες από 300 πρωτοβουλίες να συμμετέχουν στον Ετήσιο Κοινωνικό Διάλογο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, από 185 συμμετέχοντες Οργανισμούς που προέρχονται από το κοινό των Επιχειρήσεων, των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Οργανισμών της Κοινωνίας Πολιτών και των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. H αξιολόγηση των πρωτοβουλιών που αναδεικνύονται γίνονται μέσα από τις επιστημονικές επιτροπές του Θεσμού, οι οποίες αποτελούνται από 170 μέλη και με την ενεργή συμμετοχή περισσότερων από 16.000 Ενεργών Πολιτών αναδείχθηκαν οι καλύτερες πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν ένα βιώσιμο μέλλον.

Τα BRAVO AWARDS αναδεικνύουν εταιρικές πρωτοβουλίες που αγκαλιάζουν την βιωσιμότητα και την εταιρική υπευθυνότητα, επιβραβεύοντας τις επιχειρήσεις που διακρίνονται για το μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθούν, αναλαμβάνοντας έμπρακτα το δικό τους μερίδιο ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, στους εργαζομένους τους και στο περιβάλλον.