Μασούτης: Παρουσίασε πρόγραμμα ενίσχυσης αυτονομίας ανθρώπων με προβλήματα όρασης

Μια σημαντική πρωτοβουλία, «φάρο» για κάθε συνάνθρωπο μας που αντιμετωπίζει προβλήματα με την όραση του, κλήθηκε να αναλάβει η Δ. Μασούτης Α.Ε.

Έτσι προχώρησε στην αναδιαμόρφωση ενός πρωτοποριακού καταστήματος μασούτης στη περιοχή Σχολή Τυφλών στην ανατολική Θεσσαλονίκη. 

Ένα τόσο μεγάλο Project δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί με το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα χωρίς την βοήθεια συνεργατών. Της εταιρείας Tandem και του ΕΚΕΤΑ  – Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Το  κατάστημα  παρέχει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες οι οποίες δημιουργούν στα άτομα με οπτική αναπηρία, ένα περιβάλλον όπου μπορούν να πραγματοποιούν τις αγορές τους με την ίδια ευκολία και άνεση που μπορεί να το κάνει οποιοσδήποτε άνθρωπος μέσα από τις προηγμένες υπηρεσίες των καταστημάτων Μασούτης.

Το Project βασίστηκε στην ενίσχυση αυτονομίας σε δύο επίπεδα προσβασιμότητας με τις αντίστοιχες δράσεις/παρεμβάσεις:

Περιπατητική Προσβασιμότητα

  • Επισήμανση με έντονο κίτρινο χρώμα κύριων σημείων του καταστήματος (είσοδος, χερούλια πορτών (ψυγείων, τουαλέτας κτλ)
  • Εγκατάσταση οδηγού όδευσης στο πάτωμα ολόκληρου του καταστήματος ο οποίος και είναι αποτυπωμένος σε απτικοακουστικό χάρτη.
  • Απτικοακουστικός χάρτης ο οποίος βρίσκεται μπροστά από τη reception του καταστήματος . Με τη χρήση γραφής μπραιγ καθώς και με τη βοήθεια ενός στυλού (pen friend) που μπορεί να διαβάζει φωνητικά, δίνεται στον αναγνώστη μια νοητική κάτοψη ολόκληρου του καταστήματος.

Προϊοντική  Προσβασιμότητα

  • Απτικά στα καρτελάκια τιμών κάθε προϊόντος
  • Χρήση εφαρμογής σε Smartphone για αναγνώριση των προϊόντων και ενημέρωση προσφορών.

Πρόθεση της εταιρίας είναι να προχωρήσει σε αυτό το μοτίβο και με την συνεργασία που έχει αναπτύξει με το Κέντρο Εκπαίδευσης & Αποκατάστασης Τυφλών. Δημιουργεί σχέση εμπιστοσύνης η οποία θα αποτελεί το κλειδί για ενέργειες που θα αλλάξουν ριζικά τις ζωές των ανθρώπων με αναπηρία στην χωρά μας. Η πόρτα της μεγάλης οικογένειας – εταιρείας Δ. Μασούτης Α.Ε. παραμένει ανοιχτή σε νέες προκλήσεις συμβάλλοντας στο σπουδαίο έργο που επιτελείται.