Συνεχίζεται η Δημόσια διαβούλευση για τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες για τις περιοχές «Νatura 2000» της χώρας

    Σε δημόσια διαβούλευση τίθενται οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, οι οποίες αφορούν στις προστατευόμενες περιοχές «Natura 2000», της Ξάνθης, της Καβάλας, της Θάσου, της Δράμας και μέρους της Ροδόπης. Παράλληλα, εντός της εβδομάδας θα αναρτηθούν προς διαβούλευση και οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες για το υπόλοιπο του Έβρου, τμήμα της Ανατολικής Μακεδονίας και για τη Θεσσαλία. Η δημόσια διαβούλευση πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας https://ypen.gov.gr/diavouleusi.

    Οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, με γνώμονα την προστασία των οικοσυστημάτων και των ειδών που φιλοξενούν, θα υποδείξουν, εάν και ποιες ανθρωπογενείς δραστηριότητες επιτρέπονται στις επιμέρους ζώνες κάθε περιοχής. Επίσης, καθορίζεται ένα θεσμικό πλαίσιο οριοθέτησης και θεσμοθέτησης διαβαθμισμένων ζωνών προστασίας, ενώ τίθενται σαφείς όροι και κανόνες για τις χρήσεις γης και την οικονομική δραστηριότητα στις προστατευόμενες περιοχές.

    Η δημόσια διαβούλευση, για τις ανωτέρω αναφερόμενες Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, θα διαρκέσει έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2022 και θα ακολουθήσει η εκπόνηση Σχεδίων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών με τα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα.