ΟΤΕ: Δέσμευση για ένα βιώσιμο μέλλον

Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας του 2011 είναι ο έβδομος ετήσιος απολογισμός του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (OTE) όσον αφορά την απόδοσή του σε σχέση με την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Ο Απολογισμός καλύπτει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011 και εστιάζει και ασχολείται κυρίως με τις επιχειρήσεις του OTE Α.Ε. στην Ελλάδα.
Όπως είναι γνωστό, ο OTE από το 2005 συντάσσει απολογισμούς Εταιρικής Υπευθυνότητας σε ετήσια βάση, αποτυπώνοντας τη συνεχή δέσμευσή του για έναν υπεύθυνο τρόπο λειτουργίας και την ουσιαστική συνεισφορά στην κάλυψη σημαντικών αναγκών της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Φέτος, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ο Απολογισμός παρουσιάζει συνοπτικά τη στρατηγική των κύριων δραστηριοτήτων και των επιτευγμάτων του Οργανισμού σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας για το 2011, καθώς και των μελλοντικών του στόχων.

Τα σημαντικά Αποτελέσματα

Στον Απολογισμό ο ΟΤΕ τονίζει πως τα 2/3 των στόχων Εταιρικής Υπευθυνότητας επετεύχθησαν πλήρως το 2011, ενώ σημειώνει πως προχώρησε σε σύναψη νέας επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας για την επόμενη τριετία, η οποία ρυθμίζει σημαντικά θέματα των εργαζομένων. Στα σημαντικά αποτελέσματα Εταιρικής Υπευθυνότητας συμπεριλαμβάνονται επίσης η υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, στις οποίες προσφέρθηκαν περισσότερα από 1.700.000 ευρώ, καθώς και η αποτροπή εκπομπής 4.900 τόνων διοξειδίου του άνθρακα μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων προγραμμάτων. Επίσης υπογραμμίζεται η βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 20%, καθώς και η ανακύκλωση 26,3 τόνων συσκευών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας με τα αξεσουάρ τους.

Οι διακρίσεις

Θα πρέπει να σημειωθεί πως το 2011 ο ΟΤΕ κατέκτησε και μια σειρά από αξιόλογες διακρίσεις όσον αφορά την Εταιρική Υπευθυνότητα. Μεταξύ άλλων συμμετείχε στο δείκτη FTSE4Good Index για 4η συνεχή χρονιά, ενώ απέσπασε διάκριση στο επίπεδο Gold, αλλά και έπαινο
για την περιβαλλοντική διαχείριση στο δείκτη CR Index. Ακόμη θα πρέπει να αναφερθεί πως και ο ίδιος απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011 του ΟΤΕ κατέκτησε το 3ο Βραβείο Υψηλής Επίδοσης Έκθεσης ΕΚΕ 2011 βάσει δεικτών GRI-G3.1 μεταξύ των 37 ελληνικών Απολογισμών ΕΚΕ 2011 στην Ημερίδα «CSR Reporting Forum 2012».

Το περιεχόμενο

Όπως σημειώνεται στον Απολογισμό, το περιεχόμενό του καθορίζεται από τη σχολαστική ανάλυση των ζητημάτων που ενδιαφέρουν περισσότερο τα ενδιαφερόμενα μέρη και εκφράζεται στους τέσσερις πυλώνες του πλαισίου Εταιρικής Υπευθυνότητας της Εταιρείας, καθώς και από την τήρηση των κατευθυντήριων οδηγιών της πρωτοβουλίας Global Reporting Initiative (GRI) G3.1, των αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών και των Αρχών Υπευθυνότητας AA 1000. Οι πίνακες δεικτών για καθένα από αυτά τα πρότυπα παρέχονται στο τέλος του Απολογισμού. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί πως για τρίτη συνεχή χρονιά ο Απολογισμός υπόκειται σε εξωτερική διασφάλιση, η οποία καλύπτει τόσο το επίπεδο εφαρμογής του GRI όσο και το Πρότυπο Αρχών Υπευθυνότητας AA 1000 (AA 1000 AccountAbility Principles Standard). Τα δεδομένα που συμπεριλαμβάνονται στον Απολογισμό αφορούν: Συγκεντρωτικά οικονομικά δεδομένα και δεδομένα προσωπικού, συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με την εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση πελατών, συνοπτικά δεδομένα σχετικά με ρυθμιστικά θέματα και περιβαλλοντικά δεδομένα τα οποία υπολογίζονται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Κατά τη συλλογή τους οι υπεύθυνοι βασίστηκαν στους ορισμούς και τις παραμέτρους που περιλαμβάνονται στα Πρωτόκολλα δεικτών του GRI.

*Η περίληψη του απολογισμού δημοσιεύθηκε στην 3η έκδοση CSR Reports.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ