Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: Επίσημος Ιατρικός Υποστηρικτής του EKO Acropolis Rally 2022

Το «Ράλλυ των Θεών» συνεχίζεται στη χώρα μας, στις 8-11 Σεπτεμβρίου 2022, με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών να είναι, για ακόμα μία χρονιά, ο «Επίσημος Ιατρικός Υποστηρικτής» (Official Medical Partner) του EKO Acropolis Rally 2022.

Η συνεργασία του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, για ακόμη μία χρονιά, με την Οργανωτική επιτροπή για τη διεξαγωγή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2022 έγκειται στην ολοκληρωμένη προσφορά ιατρικών καλύψεων, διακομιδών και παροχή πρώτων βοηθειών, σε τυχόν ιατρικές ανάγκες και περιστατικά που θα προκύψουν, για όλους (συμμετέχοντες αθλητές, θεατές, εθελοντές, κ.λπ.), καθ΄ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Για αυτούς τους σκοπούς, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών παρέχει ιατρικό εξοπλισμό, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και επανδρωμένα ασθενοφόρα, καλύπτοντας έτσι τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Οργανωτικής Επιτροπής του αγώνα.