ITU: Σχέδιο Δράσης για την καθολική πρόσβαση σε Smartphone

Η ITU/ Επιτροπή Ευρυζωνικότητας της UNESCO για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη επικύρωσε την πρώτη πολυμερή μελέτη με στόχο τη δημιουργία πρακτικών εργαλείων και δράσεων που θα μπορούσαν να δώσουν τη δυνατότητα σε σχεδόν 3 δισεκατομμύρια περισσότερους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο μέσω smartphone έως το 2030.

Περίπου το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού εξακολουθεί να αδυνατεί ή να μην έχει καθόλου πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το χάσμα υιοθέτησης του διαδικτύου μέσω κινητού – το οποίο προκύπτει όταν τα άτομα δεν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ακόμη και όταν υπάρχει η κάλυψη δικτύου κινητής τηλεφωνίας σε μια περιοχή – είναι πλέον πάνω από επτά φορές μεγαλύτερο από το χάσμα κάλυψης παγκοσμίως και είναι ακόμη μεγαλύτερο στη Νότια Ασία, την υποσαχάρια Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Στην Ομάδα Εργασίας της Επιτροπής Ευρυζωνικότητας για την Πρόσβαση σε Smartphone συμπροήδρευσαν ο Nick Read, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Vodafone, ο Houlin Zhao, Γενικός Γραμματέας της ITU και οι Heidi SchroderusFox  και Rabab Fatima, Ύπατοι Εκπρόσωποι του ΟΗΕ για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, τις περίκλειστες αναπτυσσόμενες χώρες και τα Μικρά Νησιωτικά Αναπτυσσόμενα Κράτη (UN-OHRLLS). Η ομάδα εργασίας περιλάμβανε επίσης εκπροσώπους από τις κυβερνήσεις του Μπενίν και της Γκάνα.

Στην έκθεση, με τίτλο Strategies Towards Universal Smartphone Access, διαπιστώνεται ότι η περιορισμένη οικονομική προσιτότητα και διαθεσιμότητα smartphone, μαζί με τη χαμηλή εμπιστοσύνη των καταναλωτών, περιορίζουν την υιοθέτηση του διαδικτύου, εν μέρει και λόγω έλλειψης βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων.

Η έκθεση, για την έρευνα και τη σύνταξη της οποίας απαιτήθηκε ένας χρόνος, προσδιορίζει τρεις παρεμβάσεις που εκτιμάται ότι θα έχουν τον πιο άμεσο αντίκτυπο στην υιοθέτηση των smartphone:

  • αυξημένη χρήση από πλευράς τηλεπικοινωνιακών παρόχων μοντέλων χρηματοδότησης ευέλικτων συσκευών·
  • μειωμένους φόρους και εισαγωγικούς δασμούς· και
  • βελτιωμένα μοντέλα διανομής για να καταστούν τα smartphone πιο προσιτά στις αγροτικές κοινότητες.

Παράλληλα με τα μέτρα αυτά, η έκθεση συνιστά περαιτέρω διερεύνηση της χρήσης επιδοτήσεων συσκευών και την επαναχρησιμοποίηση μεταχειρισμένων smartphone.

Η Επιτροπή Ευρυζωνικότητας θα δημιουργήσει ομάδες εργασίας για την ολοκλήρωση ενός σχεδίου δράσης πέντε σημείων που θα προκύπτει από τα ευρήματά της:

  • έναρξη συνεργασιών win-win με παράγοντες από όλη την ψηφιακή αλυσίδα αξίας.
  • βελτίωση της νομοθεσίας για την ανακύκλωση και ανάπτυξη προτύπων ποιότητας για μεταχειρισμένα smartphone
  • ανάπτυξη στρατηγικής για την ανακύκλωση συσκευών μεσαίας και χαμηλής κατηγορίας ·
  • διερεύνηση της χρήσης Πόρων Καθολικής Υπηρεσίας και άλλων κρατικών επιδοτήσεων· και
  • περαιτέρω διερεύνηση των οικονομικών οφελών από τη μείωση των φόρων και των εισαγωγικών δασμών στα smartphone.

Ο Nick Read, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Vodafone δήλωσε σχετικά: «Η πρόσβαση στο διαδίκτυο και τα smartphone αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την εύρεση θέσεων εργασίας, την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και πολλά άλλα. Χρειαζόμαστε εστιασμένες συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων, κυβερνήσεων και της κοινωνίας των πολιτών για να προωθήσουμε την χρήση smartphone, μέσω των πέντε δράσεων που έχουμε εντοπίσει, για να διασφαλίσουμε ότι θα καταστήσουμε δυνατά τα ευεργετικά οφέλη της υιοθέτησης του διαδικτύου για δισεκατομμύρια ανθρώπους».

Ο Houlin Zhao, Γενικός Γραμματέας της ITU, σχολίασε: «Χάρη στις συλλογικές προσπάθειες όλων των μελών της Ομάδας Εργασίας, η παρούσα έκθεση προωθεί τη συζήτηση, παρέχοντας λεπτομερείς περιπτωσιολογικές μελέτες σχετικά με πρωτοβουλίες που εφαρμόζονται παγκοσμίως για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην παροχή προσιτής ευρυζωνικότητας και πρόσβαση σε smartphone. Αυτή η έκθεση αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα. Για την επόμενη φάση, θα ήθελα να σας καλέσω να συμμετάσχετε μαζί μας για να εφαρμόσουμε τις προτεινόμενες πρωτοβουλίες και το σχέδιο δράσης πέντε σημείων για τη μείωση του χάσματος συσκευών για τις υποεξυπηρετούμενες κοινότητες παγκοσμίως, καθώς προχωράμε προς την οικοδόμηση ενός πιο περιεκτικού, δίκαιου και βιώσιμου κόσμου».

Η Rabab Fatima, Ύπατη Εκπρόσωπος του ΟΗΕ για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, τις περίκλειστες αναπτυσσόμενες χώρες και τα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη (UN-OHRLLS), πρόσθεσε τα εξής: «Μόνο το 45% των ενηλίκων στις αναδυόμενες οικονομίες διαθέτει σήμερα smartphone, σε σύγκριση με το 76% στις προηγμένες οικονομίες. Οι γυναίκες είναι επίσης πολύ λιγότερο πιθανό από τους άνδρες να έχουν smartphone και να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο μέσω κινητού, εάν ζουν σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Τα smartphone δεν είναι απλώς καταναλωτικά αγαθά: συνιστούν επιταχυντές για μάθηση, σύνδεση και οικονομική δραστηριότητα. Αλλά όταν το κόστος ενός smartphone υπερβαίνει το 70% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος των ανθρώπων που ζουν σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος , η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και χρήσης του πρέπει πλέον να καταστεί προτεραιότητα πολιτικής για τη διεθνή κοινότητα».

Η ομάδα εργασίας περιλάμβανε επίσης εκπροσώπους από: την America Móvil, την κυβέρνηση του Μπενίν, τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, την κυβέρνηση της Γκάνα, την GSMA, το Διεθνές Κέντρο Εμπορίου, την Intelsat, το Διεθνές Κέντρο Επιστημονικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας για Συνεργασία Νότου-Νότου (ITC), την Millicom, τη Smart Africa, τη ZTE και το Ίδρυμα World Wide Web.

Ο κύριος συγγραφέας της έκθεσης ήταν ο καθηγητής Christopher Yoo, στην Έδρα John H. Chestnut, καθηγητής Νομικής, Επικοινωνίας και Επιστήμης Υπολογιστών και Πληροφοριών στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια. Η έκθεση περιελάμβανε έρευνα από την GSMA, την ITU και 19 δομημένες συνεντεύξεις εμπειρογνωμόνων, καθώς και πληροφορίες από ομάδες εστίασης επιχειρηματιών που συγκλήθηκαν από το ITC, καθώς και εκτενή δευτερογενή έρευνα.

Οι στρατηγικές για την υιοθέτηση smartphone βασίζονται στον Ψηφιακό Συνασπισμό “Partner2Connect” που ξεκίνησε νωρίτερα φέτος από την ITU, σε στενή συνεργασία με το Γραφείο του Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα για την Τεχνολογία. Το Partner2Connect είναι μια πολυμερής συμμαχία για την προώθηση της ουσιαστικής συνδεσιμότητας και του ψηφιακού μετασχηματισμού παγκοσμίως, με εστίαση (ενδεικτικά) στις κοινότητες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσχέρειες στη σύνδεση. Ο συνασπισμός έλαβε μέχρι στιγμής 428 δεσμεύσεις με εκτιμώμενη οικονομική αξία €26 δισ. Στις δεσμεύσεις των πρωτοπόρων περιλαμβάνεται η Vodafone, μέσω της κύριας αφρικανικής της επιχείρησης, Vodacom, η οποία θα επενδύσει €190 εκατ. την επόμενη πενταετία για να αυξήσει την κάλυψη του πληθυσμού 4G σε επιπλέον 80 εκατομμύρια ανθρώπους στην Αφρική.