9ο Συνέδριο Εταιρικής Διακυβέρνησης: “Η Εταιρική Διακυβέρνηση ως Δημιουργός Ευρύτερης Αξίας για Κάθε Επιχείρηση”

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνο-Αμερικανικού-Εμπορικού Επιμελητηρίου το 9ο Συνέδριο Εταιρικής Διακυβέρνησης με θέμα “Η Εταιρική Διακυβέρνηση ως Δημιουργός Ευρύτερης Αξίας για Κάθε Επιχείρηση”, την Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022, στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental.

Ο Νικόλαος Μπακατσέλος, Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, δήλωσε: «Το τρίπτυχο περιβάλλον, κοινωνία, εταιρική διακυβέρνηση ή αλλιώς ESG, σηματοδοτεί πλέον όλο και περισσότερο τα κριτήρια εκείνα σύμφωνα με τα οποία μια εταιρεία χαράζει το μέλλον της, αλλά και τους ενδεδειγμένους δείκτες για ένα βιώσιμο τρόπο αξιολόγησης. Πρόκειται για την κυρίαρχη τάση στις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης γεγονός που αποδεικνύεται από ένα μεγάλο αριθμό εκθέσεων βασισμένο στα κριτήρια ESG που έχουν συνταχθεί από εταιρείες στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως».

Ο Ηλίας Σπυρτούνιας, Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ανέφερε στο εισαγωγικό του σημείωμα: «Ο θεσμός της εταιρικής διακυβέρνησης είναι πολύ σημαντικός, ειδικά τώρα με τις νέες συνθήκες όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να υιοθετήσουν ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης και λειτουργίας». Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του, έχει αποδείξει έμπρακτα ότι σέβεται την σημασία της εταιρικής διακυβέρνησης για τις προκλήσεις του μέλλοντος».

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Παπακωστόπουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, σημείωσε: «Θεωρώ πως τώρα πια όλοι συμφωνούμε πως η εταιρική διακυβέρνηση, είναι αρχικά μια κουλτούρα με άξονα την αξιοπιστία των επιχειρήσεων και παράλληλα ένα σύνολο νομικών κανόνων. Για να μπορέσει αυτή η κουλτούρα  να ανθίσει και να εξαπλωθεί απαιτείται το περιβάλλον των επιχειρήσεων να επιτρέπει και να υποστηρίζει την εφαρμογή των πρακτικών και πολιτικών της εταιρικής διακυβέρνησης».

Η Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επεσήμανε: «Η εταιρική διακυβέρνηση μπορεί να δημιουργήσει ευρύτερη αξία για την κάθε επιχείρηση. Είναι σημαντικό να δούμε το βιώσιμο μέλλον των εταιρειών την επόμενη ημέρα, όπου πρέπει να υπάρχουν εταιρείες δυνατές που θα λειτουργούν σε ένα υγιές περιβάλλον. Πρέπει όλοι να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η ουσιαστική συμμόρφωση με την εταιρική διακυβέρνηση σημαίνει ότι έχουμε μια εταιρεία η οποία λειτουργεί σωστά, με συγκεκριμένους κανόνες, με ελεγκτικούς μηχανισμούς και τελικά ενισχύει την αξία της εταιρείας».

Η Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου, Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, δήλωσε: «Οι παγκόσμιες γεωπολιτικές, κλιματικές και πολιτικές εξελίξεις, αναδεικνύουν το θέμα της εταιρικής διακυβέρνησης ως ένα κρίσιμο παράγοντα στην διεθνή προσπάθεια να επιτευχθεί ο στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης. Για την υλοποίησή του απαιτείται η παγκόσμια προσπάθεια όλων των μελών του κοινωνικού συνόλου, οπότε και του επιχειρηματικού κόσμου. Η επιχείρηση δεν μπορεί να συνεισφέρει πραγματικά αν δεν υιοθετήσει και τους τρεις άξονες της αειφόρου ανάπτυξης».

Στην πρώτη ενότητα με θέμα “Τα ESG ως κριτήρια για βιώσιμη χρηματοδότηση” συζητήθηκε το πως επηρεάζουν τα πρόσφατα κριτήρια ESG, όπως αυτά διαμορφώνονται από το ισχύον εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο, την πρόσβαση των οργανισμών στη βιώσιμη χρηματοδότηση.

Ο Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, ανέπτυξε τις σχετικές δράσεις και πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με την ενσωμάτωση των ESG κριτηρίων για τη χρηματοδότηση των εταιρειών. Η Αθηνά Χατζηπέτρου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, περιέγραψε τον κρίσιμο ρόλο που επιτελεί η ΕΑΤ στη χρηματοδότηση των εταιρειών, το πως έχουν ήδη ενσωματωθεί τα κριτήρια ESG στο επιχειρηματικό μοντέλο σχετικά με τη χρηματοδότηση των εταιρειών, αλλά και τα μελλοντικά σχέδια και δράσεις της ΕΑΤ σχετικά με το θέμα αυτό.

Ο Νίκος Κοσκολέτος, Επιτελικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανέπτυξε κυρίως τη σημασία και την υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με την παροχή μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης από εισηγμένες εταιρείες στο ΧΑ αλλά και τη σημασία και την προστιθέμενη αξία του Οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG του ΧΑ.

Ο Αριστοτέλης Καρυτινός, Διευθύνων Σύμβουλος της Prodea Investments, ανέπτυξε την συνολική εμπειρία και τα αποτελέσματα από την έκδοση του πράσινου ομολόγου της Prodea Investments, το πως η εταιρεία έχει ενσωματώσει τα κριτήρια ESG και τα αποτελέσματα που προκύπτουν στο γενικότερο επιχειρησιακό και στρατηγικό μοντέλο της εταιρείας, αλλά και τις προβλέψεις του για την υψηλότερη τάση της αγοράς για το θέμα αυτό.

Η εφαρμογή αυτών των νέων μεθόδων αξιολόγησης και πρακτικών, αναφορικά με την Εταιρική Διοίκηση και διαχείριση των προϊόντων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, όχι μόνο με χρηματοοικονομικά κριτήρια βασισμένα στην οικονομική τους κατάσταση, αλλά και σε ( κριτήρια ESG ), δημιουργεί το πλαίσιο μιας ευρύτερης εθνικής στρατηγικής για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων, εναρμονισμένη σε διεθνή κριτήρια που αφορούν θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και υπεύθυνης Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Την πρώτη ενότητα συντόνισαν τα μέλη της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του Επιμελητηρίου, ο Γιώργος Βλάχος, Corporate Governance Leadership Practitioner, Int Director, Board Engagement Services, Stanton Chase και ο Βασίλης Μονογυιός, Founder & CEO, AMiD Corporate Governance, Internal Controls & Internal Audit Services.

Η δεύτερη ενότητα του συνεδρίου είχε θέμα: “Η σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων για καλύτερη απόδοση και αποτελεσματικότητα”. Οι ομιλητές της ενότητας συζήτησαν για το πώς έχουν επιδράσει στην αποτελεσματική λειτουργία των Διοικητικών Συμβουλίων στο νέο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τις ευρωπαϊκές προτάσεις στον τομέα του ESG, για τα πρώτα συμπεράσματα από την εφαρμογή της πολιτικής καταλληλόλητας και της ανάδειξης υποψηφίων Διοικητικών Συμβουλίων, για την αξιολόγηση της συλλογικής και ατομικής καταλληλόλητας, για τους τρόπους με τους οποίους οι βέλτιστες πρακτικές για την ομαλή διαδοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά στις εισηγμένες επιχειρήσεις και εάν η εκπροσώπηση ανά φύλο στα Διοικητικά Συμβούλια είναι σήμερα ικανοποιητική.

Η Νατάσα Στάμου, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παρέθεσε κάποιες πρώτες στατιστικές και συμπεράσματα για τη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων από την εφαρμογή του νέου πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, η Λήδα Κοντογιάννη, Διευθύντρια Εταιρικής Διακυβέρνησης & Εταιρικός Γραμματέας, Μυτιληναίος Α.Ε., αναφέρθηκε στις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο τρίπτυχο ESG και ο Σταμάτης Δρίτσας, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτική, τόνισε τη σημασία της πολιτικής εκπαίδευσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Αριστείδης Ξενόφος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Όμιλος Ελλάκτωρ, κατέγραψε απόψεις και έθεσε σχετικά ερωτήματα για την τρέχουσα λειτουργία των ΔΣ των εισηγμένων εταιριών και τις δυνατότητες βελτίωσής της.

Τη δεύτερη ενότητα συντόνισαν τα Μέλη της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του Επιμελητηρίου, ο Ξενοφών Αυλωνίτης, Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου Alpha Bank και η Μαρία Θεοδουλίδου, Οικονομική Διευθύντρια Προγραμματισμού, Ελέγχου & Εταιρικής Διακυβέρνησης Ομίλου Fourlis.

Στην τρίτη ενότητα με θέμα “Πως το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης επηρεάζει όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες” συζητήθηκαν οι ωφέλειες που έχουν προκύψει από την εφαρμογή τoυ νέου πλαισίου για τις εισηγμένες επιχειρήσεις σε όλες τις λειτουργίες τους.

Ο Δημήτρης Μαλάμος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Πλαστικά Θράκης ανέπτυξε τις καλές πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει ο όμιλος και τις ωφέλειες από την επιτάχυνση λόγω του Ν.4706/2020.

Ο Χάρης Συρούνης, Partner, Head of Financial Services, Audit, KPMG, ανέφερε τις περιοχές που φαίνεται ότι έχουν ωφελήσει τις εταιρείες αλλά και γενικότερα την υφιστάμενη κατάσταση και τα επόμενα βήματα για την περαιτέρω βελτίωση.

Η Μαρίνα Μαυρομμάτη, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου Printec, ανέπτυξε το πώς η εταιρεία, ως μη εισηγμένη και άρα χωρίς να υπόκειται στη σχετική Νομοθεσία, υιοθέτησε και ανέπτυξε οικειοθελώς διαδικασίες και βέλτιστες πρακτικές εταιρικές διακυβέρνησης με ιδιαίτερη αναφορά στους λόγους που ώθησαν σε αυτό.

Τέλος, ο Αργύρης Οικονόμου, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Νομικών Υποθέσεων του Ομίλου ΔΕΗ, έκανε μία γενικότερη αναφορά στη σημασία του πλαισίου αλλά και στην ανάγκη να δοθεί έμφαση στην εφαρμογή της «ουσίας πάνω από τον τύπο».

Την τρίτη ενότητα συντόνισαν τα μέλη της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου, Γεώργιος Βενιέρης, Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Βασίλης Μονογυιός, Founder & CEO, AMiD Corporate Governance, Internal Controls & Internal Audit Services.

Η τέταρτη ενότητα του συνεδρίου είχε θέμα “Οι εξελίξεις της εταιρικής διακυβέρνησης στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον και αξιολογήσεις ποιότητας” .

Ο Νικόλαος Κουλοχέρης, Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, αναφέρθηκε στον ρόλο της εταιρικής διακυβέρνησης στη βιώσιμη ανάπτυξη και επικεντρώθηκε στον νέο νόμο 4972/2022, ο οποίος αναθεώρησε και εκσυγχρόνισε το νομοθετικό πλαίσιο για την οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία των ανωνύμων του Δημοσίου. Μίλησε επίσης για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των ΑΕ του Δημοσίου, καθώς και για τους δείκτες απόδοσης και τα κριτήρια ESG.

Στη συνέχεια, o Κωνσταντίνος Διαμαντούρος, Permanent Delegate of SEV, Hellenic Federation of Enterprises to BusinessEurope and the EU,  αναφέρθηκε στις εξελίξεις της εταιρικής διακυβέρνησης σε Επίπεδο ΕΕ και ειδικότερα στην οδηγία CSRD που σηματοδοτεί αλλαγή στο πλαίσιο των εταιρικών δημοσιεύσεων και εκθέσεων και στη διασφάλιση της ορθότητας των μη οικονομικών καταστάσεων. Επίσης, αναφέρθηκε στον Κανονισμό Ταξινομίας που θέσπισε πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης έχοντας ως βάση την ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη και το υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος. Στη συνέχεια μίλησε για την οδηγία για την ισορροπία μεταξύ των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων, καθώς και για τις δύο προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με την υποχρεωτική εταιρική δέουσα επιμέλεια και την απαγόρευση των προϊόντων καταναγκαστικής εργασίας στην αγορά της ΕΕ.

Ο Στάθης Ποταμίτης, Senior Partner, PotamitisVekris Law Firm, ανέλυσε την εταιρική διακυβέρνηση ως συνιστώσα ενός ευρύτερου πλαισίου λειτουργίας και ανάπτυξης των προϊόντων και τον συνδυασμό της με την ευθύνη για το περιβάλλον και την κοινωνία. Εν συνεχεία μίλησε για την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών από τις ελληνικές επιχειρήσεις και σχολίασε το θεσμικό πλαίσιο και την εποπτεία του από τις ελληνικές αρχές. Επίσης, αναφέρθηκε στη συμμόρφωση των εταιρειών στις ισχύουσες απαιτήσεις και έθεσε τους προβληματισμούς του για την ανάγκη καθοδήγησής τους από κέντρα καινοτομίας (thought and innovation hubs).

Ο Πέτρος Μαχάς, Ιδρυτής Εταίρος & Πρόεδρος, Machas & Partners Law Firm, αναφέρθηκε στα αξιώματα του μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης 2.0 που ενισχύουν την υγιή εταιρική διακυβέρνηση. Στη συνέχεια, με βάση το SRD ΙΙ μίλησε για την αρχή «συμμόρφωση ή αιτιολόγηση» με την οποία οι μέτοχοι προβαίνουν σε τεκμηριωμένη αξιολόγηση ως προς το εάν δικαιολογείται η συμμόρφωση ή όχι. Τέλος, αναφέρθηκε στις πληροφορίες ESG που συνδέονται με την ικανότητα μιας επιχείρησης να δημιουργεί αξία και έκανε λόγο για τα ομοιόμορφα κριτήρια προσδιορισμού των ενδεδειγμένων βασικών δεικτών επίδοσης (KPIs) σε ό,τι αφορά στο σκέλος της εταιρικής διακυβέρνησης.

Την τέταρτη ενότητα συντόνισαν τα μέλη της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου, Γιάννης Αψούρης, Group General Counsel, Helleniq Energy Holdings και Ειρήνη Ποθητού, Διεύθυνση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εθνικής Τράπεζας.