Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού: Κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τoυ Ύπατου Εκπροσώπου

Ενόψει της 20ής Νοεμβρίου, Παγκόσμιας Ημέρας του Παιδιού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος κ. Τζουζέπ Μπορέλ εξέδωσαν κοινή δήλωση:

«Τριάντα τρία χρόνια μετά την υπογραφή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, παραμένουμε πιστοί στην πεποίθησή μας ότι τα δικαιώματα του παιδιού είναι οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα. Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας υπήρξε καταλυτικής σημασίας προκειμένου οι προβληματισμοί και οι ανάγκες των παιδιών και των νέων να παραμείνουν στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής της ΕΕ. (…)

Για να ενισχύσουμε τη σύμπραξή μας με τα παιδιά και τους νέους σε όλο τον κόσμο και να συμβάλουμε στην ενίσχυση του ρόλου τους για τη διαμόρφωση του μέλλοντος των κοινωνιών τους, δρομολογήσαμε το πρώτο Σχέδιο δράσης για τη νεολαία στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ. (…)

Η ΕΕ δίνει προτεραιότητα στην πρόληψη σοβαρών παραβιάσεων σε βάρος των παιδιών, τα οποία επηρεάζονται από τις ένοπλες συγκρούσεις, στην αποτελεσματική επανένταξή τους και στην ασφάλεια των σχολείων και των κοινοτήτων. (…)

Σε ολόκληρο τον κόσμο, η ΕΕ συνεχίζει να πρωτοστατεί στην εκπαίδευση σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης και παρατεταμένων κρίσεων. Το 10% της ανθρωπιστικής μας βοήθειας και το 10% της χρηματοδότησης διεθνών εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας προορίζεται για την εκπαίδευση. Η ΕΕ είναι επίσης ένας από τους κύριους υποστηρικτές των παγκόσμιων προγραμμάτων καταπολέμησης της βίας κατά των κοριτσιών και ακολουθούμε πολιτική μηδενικής ανοχής έναντι της παιδικής εργασίας.

Η ΕΕ θα συνεχίσει να συνεργάζεται άοκνα με τους διεθνείς εταίρους της για να διασφαλίσει ότι κανένα παιδί δεν μένει στο περιθώριο και ότι τα δικαιώματα κάθε παιδιού προστατεύονται, προάγονται και γίνονται σεβαστά. Παντού και πάντοτε. (…) »