D-Marin: Προχωρά στην εξαγορά ενός Jellyfishbot – Δέσμευση για βιώσιμη διαχείριση των ωκεανών

Η DMarin, ηγέτιδα δύναμη στον τομέα των premium μαρίνων, ανακοίνωσε σήμερα ότι προχώρησε στην αγορά ενός Jellyfishbot, μιας αυτόνομης λύσης πολλαπλών χρήσεων για τη συλλογή απορριμμάτων και πετρελαιοκηλίδων. Αυτή αποτελεί μια περαιτέρω επένδυση για τον Όμιλο D-Marin, ο οποίος εστιάζει στην εφαρμογή πρακτικών που συνδέονται με την αειφόρο ανάπτυξη σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης αποβλήτων και της προστασίας του περιβάλλοντος των θαλάσσιων υδάτων.

Το Jellyfishbot παρουσιάστηκε επίσημα στην τοπική κοινωνία σε εκδήλωση στις 29 Νοεμβρίου στη D-Marin Ζέα, από εκπροσώπους της εταιρίας IADYS που το  έχει σχεδιάσει.

Το Jellyfishbot είναι μια αποτελεσματική και ευέλικτη λύση για την υποστήριξη του καθαρισμού των υδάτων σε λιμένες, μαρίνες, λίμνες και κανάλια, αλλά μπορεί επίσης να λειτουργήσει σε κέντρα αναψυχής, ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Το ρομπότ καθαρίζει με επιτυχία αυτόνομα μια περιοχή που ορίζεται από τον χειριστή σε εξωτερικό περιβάλλον χρησιμοποιώντας σημεία του Παγκόσμιου Συστήματος Εντοπισμού Θέσης (GPS). Το ρομπότ μπορεί επίσης να εκτελεί καθαρισμούς ad-hoc όταν απαιτείται και μπορεί να λειτουργήσει εξ αποστάσεως ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, όταν είναι εξοπλισμένο με βυθόμετρο, μπορεί να πραγματοποιήσει έρευνες βαθυμετρίας, σε έως και 10 μέτρα βάθος.

Σχολιάζοντας την επένδυση, η Αρετή Πριόβολου, HSE Officer της D-Marin, δήλωσε: «Είμαστε χαρούμενοι που υπογράψαμε μια τόσο σπουδαία συμφωνία με την IADYS. Το Jellyfishbot είναι μια σημαντική επένδυση προς την εκπλήρωση της δέσμευσης μας για συνεχή ανεύρεση καινοτόμων βιώσιμων λύσεων για τη διαχείριση των απορριμμάτων και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Αυτή είναι μια σημαντική στιγμή για την D-Marin που φιλοδοξεί να αναδειχθεί ηγέτιδα δύναμη στην εφαρμογή αρχών βιωσιμότητας και πρακτικών αειφόρου ανάπτυξης. H συγκεκριμένη επένδυση είναι μέρος της στρατηγικής Περιβαλλοντικής Κοινωνικής Διακυβέρνησης (ESG) του Ομίλου, όραμα του οποίου αποτελεί η δημιουργία «Βιώσιμων Μαρίνων» για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές. Είναι γεγονός ότι μέχρι το 2050 προβλέπεται να βρίσκονται στους ωκεανούς περισσότερα πλαστικά από ό,τι ψάρια, επομένως με το ρομπότ αυτό, διαδραματίζουμε κρίσιμο ρόλο στην προστασία, τον καθαρισμό και την απορρύπανση των υδάτινων επιφανειών, ωφελώντας το περιβάλλον αλλά και τους πελάτες μας, καθώς απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες από τον Όμιλο D- Marin.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την CVC Capital Partners («CVC») για την ευκαιρία να αποκτήσουμε πρόσβαση στις επιχορηγήσεις «Planet & People» που κατέστησαν δυνατή αυτήν την εξαιρετική αγορά. Ευχαριστούμε επίσης τα ευρηματικά μυαλά των ανθρώπων της IADYS και της EPE yachting που μας προμήθευσαν το bot».

Επιπλέον ο κ. Γιάννης Κουτσοδόντης, Operations Director Ελλάδας συμπλήρωσε: «Ως D-Marin δίνουμε μεγάλη έμφαση στη στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης, έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να προστατεύουμε και να αναβαθμίζουμε το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούμαστε και να δημιουργούμε τις μαρίνες του μέλλοντος μέσα από καινοτομίες και επενδύσεις σε εξοπλισμό και νέες τεχνολογίες. Το Jellyfishbot αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο σε αυτή μας την προσπάθεια».