Μηδενική ρύπανση: Οι στόχοι για το 2030 είναι εφικτοί, αλλά απαιτείται ισχυρότερη δράση

Σήμερα, η Επιτροπή δημοσιεύει την πρώτη της έκθεση με τίτλο Παρακολούθηση και προοπτικές της μηδενικής ρύπανσης και την τρίτη της έκθεση με τίτλο Προοπτική για καθαρό αέρα, οι οποίες ορίζουν τρόπους για την επίτευξη καθαρότερου αέρα, υδάτων και εδάφους. Σύμφωνα με τις εκθέσεις οι πολιτικές της ΕΕ έχουν συμβάλει στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ρύπανσης από φυτοφάρμακα. Ωστόσο, τα επίπεδα ρύπανσης παραμένουν υπερβολικά υψηλά. Σε άλλους τομείς, όπως η επιβλαβής ηχορύπανση, η ρύπανση από θρεπτικές ουσίες και η παραγωγή αστικών αποβλήτων, η πρόοδος παραμένει στάσιμη. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι απαιτείται μια συνολικά πολύ ισχυρότερη δράση προκειμένου η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της για μείωση της ρύπανσης έως το 2030, μέσω της θέσπισης νέας νομοθεσίας κατά της ρύπανσης και της καλύτερης εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας.

Έως τώρα η Επιτροπή έχει υλοποιήσει ή προχωρήσει και τις 33 δράσεις που εξαγγέλθηκαν στο σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση του 2021. Προκειμένου οι δράσεις αυτές να έχουν αποτέλεσμα, η έκθεση ζητεί την ταχεία συμφωνία επί των νομοθετικών προτάσεων για τη μείωση της επιβλαβούς ρύπανσης και την έγκρισή τους, καθώς και τη βελτίωση της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας σε τοπικό, εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο.