Κυβερνητική Επιτροπή: Πρώτη συνεδρίαση για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά

Πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα η επίσημη έναρξη των συνεδριάσεων της Κυβερνητικής Επιτροπής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά. Πρόκειται για την Επιτροπή που έχει τη συνολική εποπτεία της πορείας υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣΚΕ)  Ρομά 2021-2030, της προόδου της επίτευξης των στόχων και της αποτίμησης του αντίκτυπου των μέτρων γενικής πολιτικής και των παρεμβάσεων στους κρίσιμους τομείς της εκπαίδευσης, απασχόλησης, υγείας, κοινωνικής φροντίδας και στέγασης, με στόχο τη βελτίωση των δεικτών κοινωνικής ένταξης των Ρομά.

Την εκδήλωση συντόνισε ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Γεώργιος Σταμάτης. Στην έναρξη της συνεδρίασης απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Στέλιος Πέτσας, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κα Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού κ. Αθανάσιος Κοντογεώργης, η Γενική Γραμματέας  Ενίσχυσης της Απασχόλησης κα Ελένη Γιώτη, η Deputy Head of Unit Greece and Cyprus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Cristiana Costinescu, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ» κ. Βασίλης Πάντζος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών κ. Κωνσταντίνος Παϊτέρης, και η Σύμβουλος UNICEF για θέματα Ρομά κα Ήβη Δασκαλάκη.

Κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της Επιτροπής συζητήθηκαν βασικά ζητήματα για τον πολιτικό προγραμματισμό βάσει των προτεραιοτήτων και στόχων της ΕΣΚΕ και Σχεδίου Δράσης Ρομά 2021-2030, καθώς και οι προκλήσεις και κρίσιμες προτεραιότητες ανά τομέα πολιτικής. Τα μέλη της Επιτροπής συμφώνησαν για αναγκαίες συνέργειες, εφικτές λύσεις και λήψη αποφάσεων στους κρίσιμους τομείς για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Γεώργιος Σταμάτης δήλωσε: «Τα ζητήματα της κοινωνικής ένταξης της ευάλωτης αυτής ομάδας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα και απαιτούν ολιστική και διατομεακή προσέγγιση και συνεργασία. Είναι αναγκαία η λήψη ειδικών μέτρων και βιώσιμων λύσεων για τα εντοπισμένα και επίμονα θεσμικά, δομικά και κοινωνικοοικονομικά ζητήματα, ώστε να αντιμετωπιστούν οι πολλαπλές μορφές στέρησης που βιώνουν οι Ρομά στο εθνικό μας πλαίσιο. Επιδίωξή μας μέσω της Κυβερνητικής Επιτροπής είναι η αποτελεσματικότερη επιχειρησιακή διακυβέρνηση και η ευθυγράμμιση των προσπαθειών μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων και φορέων καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης στα ζητήματα, μέτρα και δράσεις που εμπίπτουν στους τέσσερις πυλώνες της ΕΣΚΕ Ρομά 2021-2030 για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά, την ισότιμη πρόσβαση των Ρομά σε βασικές υπηρεσίες και αγαθά, την καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων και την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των Ρομά στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή».

Στην Κυβερνητική Επιτροπή συμμετέχουν ως τακτικά μέλη οι Γενικοί Γραμματείς των εξής συναρμόδιων υπουργείων: Αλέξανδρος Κόπτσης, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γεώργιος Βούτσινος, Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, δια βίου μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Καλυψώ Γούλα, Γενική Γραμματέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ειρήνη Αγαπηδάκη,  Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, Ευθύμιος Μπακογιάννης, Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μιχαήλ Καραμαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Πάνος Αλεξανδρής, Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, Γενικός Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημήτριος Γαλαμάτης, Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης.