15 τόνοι πλαστικού συλλέχθηκαν το 2022 μέσω του προγράμματος “Mediterranean Cleanup” από την ΕΝΑΛΕΙΑ και τη GANT

Η ομάδα της GANT στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Αστική μη Κερδοσκοπική
Εταιρεία, Εναλεία, υποστηρίζει το project «Mediterranean Cleanup» με επίκεντρο
τα Δωδεκάνησα συμβάλλοντας έτσι στην προσπάθεια για θάλασσες χωρίς
πλαστικά.
Στα πλαίσια του γενικότερου προγράμματος βιωσιμότητας “Mediterranean
Cleanup”, το οποίο ξεκίνησε το 2018 έχουν συλλεχθεί 450.000 κιλά θαλάσσιου
πλαστικού και χρησιμοποιημένων αλιευτικών εργαλείων. Πιο συγκεκριμένα, με τις
υποστηριζόμενες δράσεις από την GANT σε Αστυπάλαια και Κάλυμνο αλλά και το off the
road cleanup στη Σαλαμίνα που πραγματοποιήσαμε τον Σεπτέμβριο του 2022 μπορέσαμε
να συλλέξουμε πάνω από 15 τόνους πλαστικού μέσα από τη θάλασσα, εκ των οποίων 55%
εντάχθηκε στην κυκλική οικονομία. Ως τάξη μεγέθους, είναι σαν να γεμίσαμε 15 φορτηγά
με το πλαστικό που συλλέχθηκε μέσα από τη θάλασσα.

Η πρωτοβουλία της GANT στην Ελλάδα να συμμετέχει ενεργά στην αντιμετώπιση
της θαλάσσιας πλαστικής ρύπανσης αποτελεί μέρος της διεθνούς στρατηγικής του
brand για τη βιωσιμότητα έως και το 2030, όπου μεταξύ άλλων υποστηρίζει δράσεις
για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων διεθνώς, μέσω τοπικών
συνεργασιών.
Το 2023 η GANT θα συνεχίσει τη συνεργασία της με την Εναλεία συμμετέχοντας
ενεργά και σε ακόμη περισσότερες παρόμοιες πρωτοβουλίες με σκοπό τον
καθαρισμό των θαλασσών.