Ολοκλήρωση του έργου “Promoting Creative Tourism through new Experiential and Sustainable Routes – CREATURES”

Το έργο διαπεριφερειακής συνεργασίας “Promoting Creative Tourism through new Experiential and Sustainable Routes – CREATURES” (2020-2023), το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος διαπεριφερειακής συνεργασίας Interreg ADRION και από εθνικούς πόρους, ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2023. Στόχος του έργου ήταν η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των περιφερειών και κρατών που συμμετέχουν στο έργο και η προώθηση του βιώσιμου και βιωματικού τουρισμού με την υποστήριξη των Τομέων Πολιτισμού και Δημιουργίας (ΤΠΔ) (Cultural and Creative Sectors–CCS).

Μέσα στα τρία χρόνια της διάρκειάς του, το έργο CREATURES συνέβαλε στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του βιώσιμου και βιωματικού τουρισμού στις συμμετέχουσες περιφέρειες μέσω του σχεδιασμού και της εφαρμογής δράσεων συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, που οδήγησαν στα εξής αποτελέσματα:

  • Την ανάπτυξη και εφαρμογή 14 νέων τουριστικών διαδρομών στις 7 συμμετέχουσες περιφέρειες, που αναδεικνύουν την τοπική πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά και το τοπικό φυσικό περιβάλλον των περιφερειών και προσφέρουν στους τουρίστες νέες εμπειρίες βιώσιμου, βιωματικού και πολιτιστικού τουρισμού.
  • Την ανάπτυξη εφαρμογής για smartphones “CreaTourES” που πληροφορεί τους τουρίστες για τα χαρακτηριστικά των διαδρομών, όπως σημεία ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, φυσικά αξιοθέατα, επιχειρήσεις παροχής τουριστικών υπηρεσιών και τοπικές εκδηλώσεις. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android και iOS στα Google Play και App Store αντίστοιχα.
  • Την ανάπτυξη πολυμεσικών εγκαταστάσεων (multimedia installations) σε σημεία των τουριστικών διαδρομών, οι οποίες προσφέρουν στους τουρίστες διαδραστική πληροφόρηση για τις τουριστικές διαδρομές με τη χρήση πολυμέσων όπως video και animation.
  • Την ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταλόγου με 27 Καλές Πρακτικές που προβάλλουν τη συμβολή των ΤΠΔ στην ανάδειξη και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του βιώσιμου τουρισμού στις συμμετέχουσες περιφέρειες (https://creatures.adrioninterreg.eu/library/good-practices-e-catalogue).
  • Την ανάπτυξη και εφαρμογή στις συμμετέχουσες περιφέρειες, προγραμμάτων εκπαίδευσης (training) και καθοδήγησης (mentoring) μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους ΤΠΔ.
  • Την ανάπτυξη προτάσεων πολιτικής για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των ΤΠΔ.

Για την προώθηση του έργου και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του, το έργο διοργάνωσε τον Οκτώβριο του 2022 την τελική του εκδήλωση με τίτλο “Sustainable Tourism and Culture: Building New Opportunities”. Επιπλέον, τα αποτελέσματα του έργου γνωστοποιήθηκαν μέσω ημερίδων, άρθρων και δελτίων τύπου, ενημέρωσης εκπροσώπων του τύπου για τις νέες τουριστικές διαδρομές, της εφαρμογής για smartphones και των πολυμεσικών εγκαταστάσεων.

Το έργο συντόνισε ο οργανισμός Metropolitan City of Bologna (Ιταλία) και συμμετείχαν οι εξής οργανισμοί: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα), Friuli Venezia Giulia Autonomous Region (Ιταλία), Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia (Σλοβενία), Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (Ελλάδα), Regional Development Agency Dubrovnik-Neretva County (Κροατία), Regional Directorate of Cultural Heritage – Vlora (Αλβανία) και School of Economics and Business in Sarajevo, University of Sarajevo (Βοσνία και Ερζεγοβίνη). Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας κ. Ελένη Αποσπόρη (apospori@aueb.gr).