Κέντρο Αειφορίας (CSE): Συνέδριο για στελέχη Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Αμερική

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) διοργάνωσε τον Φεβρουάριο online συνέδριο στην Αμερική με τίτλο “Winning the ESG & NetZero Race Trends for 2023 and beyond”. Το συνέδριο διοργανώνεται σε ετήσια βάση και απευθύνεται σε όλα τα στελέχη της Βιώσιμης Ανάπτυξης από την Αμερική που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Προγράμματος Πιστοποίησης Στελεχών Βιώσιμης Ανάπτυξης (CSE). Στο συνέδριο συμμετείχαν σημαντικοί ομιλητές, όπως ο κος Matthew Rusk, Head of Regional Hub North America του Global Reporting Initiative (GRI), ο κος David Marshall, Director, Sustainability & Public Affairs της RESOLUTE, η κα Elisabeth Philippe, Senior Manager, CSR and Media Relations Executive Operations στην Ομοσπονδιακή Πιστωτική Ένωση των Ηνωμένων Εθνών (UNFCU), η κα Rosalinda Sanquiche, Head of Global Sustainability & Communications της CHG και η κα Arlette Palacio, CEO σε Club de Innovación RD και Sustainable Innovation Partners (SIP) Group. Τον συντονισμό της συζήτησης πραγματοποίησε ο κύριος Νίκος Αυλώνας, Πρόεδρος Κέντρου Αειφορίας(CSE) και Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της πρόσφατης Έρευνας του Κέντρου Αειφορίας (CSE) στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά για τις τάσεις στη χρήση των κριτηρίων ESG και στην έκδοση Εκθέσεων Βιωσιμότητας. Η κυρίαρχη τάση, βάσει της έρευνας σε περισσότερες από 300 εταιρίες FT500 από 31 τομείς, είναι ότι υπάρχει αυξημένη επιρροή μεταξύ των οικονομικών επιδόσεων (όπως εκφράζεται μέσω της αύξησης των κερδών από τις επιλεγμένες 300, FT 500 εταιρείες) και των πρακτικών ESG και ότι οι εταιρείες με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κερδών εφαρμόζουν κοινές πρακτικές ESG.

Το 2023 το Διεθνές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Στελεχών Βιώσιμης Ανάπτυξης συμπλήρωσε 15 χρόνια συνεχούς συνεισφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση στελεχών από όλο τον κόσμο. Μέσω του προγράμματος το Κέντρο Αειφορίας (CSE) έχει πιστοποιήσει περισσότερα από 9.000 στελέχη επιχειρήσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε πάνω από 90 χώρες, σε έναν τομέα που αποτελεί πλέον βασικό πυλώνα κάθε επιτυχημένης επιχειρηματικής στρατηγικής.

Το πρόγραμμα έχει καλύψει το 90% των FORTUNE 500 εταιριών αλλά και σημαντικών κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανισμών, όπως NASA, General Motors, Resolute, Oracle, United Nations, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ), Lloyds banking group, ABM,  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Υπουργεία στον Καναδά.

Το πιστοποιημένο πρόγραμμα έρχεται στην Αθήνα 30 και 31 Μαρτίου 2023.

Διεθνές Πρόγραμμα Πιστοποίησης Στελεχών Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG) – 30 & 31 Μαρτίου 2023

 Για περισσότερες πληροφορίες: 2108085565, communications@cse-net.org