Γρηγόρης: Νέα δράση για τη στήριξη των εξυπηρετούμενων γυναικών του Κέντρου Διοτίμα

Ο Γρηγόρης, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, υλοποιεί μία νέα δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που στοχεύει στην ενδυνάμωση των γυναικών.

Με κεντρικό μήνυμα «Ένα κλικ για τη Γυναίκα», ο Γρηγόρης στηρίζει το έργο του κέντρου για τα Έμφυλα Δικαιώματα και την Ισότητα ΔΙΟΤΙΜΑ, το οποίο έχει σαν πρωταρχικό στόχο τη συστηματική ανάδειξη και αντιμετώπιση των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής.

Για όλο το Μάρτιο, από κάθε online παραγγελία στο www.gregorys.gr ή Gregory’s e-order app, ο Γρηγόρης θα διαθέσει μέρος των εσόδων στο κέντρο ΔΙΟΤΙΜΑ, με στόχο να καλυφθούν σημαντικές ανάγκες των εξυπηρετούμενων γυναικών για ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς & δικηγόρους.

Η φροντίδα στον άνθρωπο και η εξάλειψη των διακρίσεων αποτελούν βασικούς στόχους του Γρηγόρη, ο οποίος πιστεύει σε μία κοινωνία ισότητας και δικαιοσύνης. Σε αυτό το πλαίσιο, η δράση «Ένα κλικ για τη γυναίκα» στηρίζει τις γυναίκες ώστε να διεκδικήσουν τη θέση τους και να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.