Βιώσιμη κινητικότητα: Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ανακοινώνει την ευρωπαϊκή διακήρυξη για την ποδηλασία

Σήμερα το πρωί, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Φρανς Τίμερμανς εκφώνησε την εναρκτήρια ομιλία κατά τη σύνοδο κορυφής της Cycling Industries Europe του 2023 στις Βρυξέλλες. Ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή θα προτείνει φέτος το καλοκαίρι μια ευρωπαϊκή διακήρυξη για την ποδηλασία, με στόχο την προώθηση της ποδηλασίας στην Ευρώπη, καλώντας παράλληλα το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να προσυπογράψουν τη διακήρυξη αυτή. Η εν λόγω διακήρυξη θα προτείνει ευνόητες αρχές για την αύξηση της χρήσης ποδηλάτων και θα εξηγεί πώς η ενωσιακή στρατηγική για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα και οι υφιστάμενοι κανόνες και τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ θα πρέπει να συμβάλουν στην εφαρμογή αυτών των αρχών στην πράξη: για παράδειγμα, μέσω σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας, δημιουργίας χώρων στάθμευσης ποδηλάτων ή προωθώντας την κατασκευή ποδηλάτων και ηλεκτρικών ποδηλάτων. Η διακήρυξη θα μπορούσε ιδίως να συμβάλει στην επίτευξη του πολιτικού στόχου να διπλασιαστούν οι ασφαλείς ποδηλατικές υποδομές σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Η ποδηλασία μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη βιώσιμη κινητικότητα, ιδίως στις πόλεις. Πρόκειται επίσης για έναν αναπτυσσόμενο κλάδο: για παράδειγμα, μόνο το 2020 οι πωλήσεις ηλεκτρικών ποδηλάτων ανήλθαν συνολικά σε πάνω από 10 δισ. ευρώ, με 8 από τα 10 ηλεκτρικά ποδήλατα που πωλούνται στην Ευρώπη να είναι ευρωπαϊκής κατασκευής. Τα κονδύλια της ΕΕ στηρίζουν ήδη τις ποδηλατικές υποδομές: για παράδειγμα, το 2020, τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής διέθεσαν πάνω από 2 δισ. ευρώ για την κατασκευή ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων σε ολόκληρη την Ευρώπη, ποσό που ξεπερνά κατά πολύ τα 700 εκατ. ευρώ που είχαν διατεθεί κατά την προηγούμενη περίοδο χρηματοδότησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον Φεβρουάριο ψήφισμα με το οποίο ζητούσε την ανάληψη ευρωπαϊκής δράσης για την προώθηση της ποδηλασίας.