ΔΩΔΩΝΗ: Στο top 1% των κορυφαίων εταιρειών διεθνώς σε θέματα βιωσιμότητας και ΕΚΕ

Ανάμεσα στο 1% των κορυφαίων εταιριών παγκοσμίως σε θέματα Βιωσιμότητας και ΕΚΕ κατατάσσεται και φέτος η ΔΩΔΩΝΗ, στη βιομηχανία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων και στο 3% των επιχειρήσεων με κορυφαία απόδοση στην περιβαλλοντική διαχείριση, σύμφωνα με αξιόλογη που έλαβε από την EcoVadis, μία από τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες εταιρείες αξιολόγησης δεικτών Βιωσιμότητας στον κόσμο.

 

Το Χρυσό βραβείο που έλαβε υπογραμμίζει τη συνολική και διαρκής βελτίωση της εταιρείας σε θέματα βιωσιμότητας και πρωτοβουλιών που υλοποιεί για τους κτηνοτρόφους. Παράλληλα, υπογραμμίζεται το ισχυρό περιβαλλοντικό υπόβαθρο της καθώς, σήμερα, το 80% της ενέργειάς του εργοστασίου προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.

Αποτελώντας μια από τις πιο ιστορικές βιομηχανίες της Ελλάδας, η ΔΩΔΩΝΗ αναγνωρίζει έμπρακτα τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στην ευρύτερη κοινωνία, με τη βιώσιμη και ανθρωποκεντρική ανάπτυξη της να βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων της.   Συγκεκριμένα, υλοποιεί δράσεις που θέτουν στο επίκεντρο τον πρωτογενή τομέα, επιλέγοντας πρώτη ύλη με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά από ένα διευρυμένο δίκτυο χιλιάδων παραγωγών. Με αυτόν τον τρόπο διατηρεί τη μεγαλύτερη Ζώνη Γάλακτος στην Ελλάδα, στηρίζοντας στην πράξη τους ανθρώπους της και προσφέροντας δουλειά σε πάνω από 800 υπαλλήλους ανά την επικράτεια, αποτελώντας έναν εγγυημένα αξιόπιστο συνεργάτη.

 

Παράλληλα, η εταιρεία συμμετέχει στην παγκόσμια προσπάθεια για την αντιμετώπιση της επιβάρυνσης του πλανήτη, μέσα από συγκεκριμένες πρακτικές, οι οποίες εστιάζουν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προέρχονται από την κατανάλωση ενέργειας, νερού και την εκπομπή αέριων ρύπων, οι οποίοι παρακολουθούνται και αναθεωρούνται σε ετήσια βάση, ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

 

Τέλος, η εταιρεία σέβεται την αξιοπρέπεια, το απόρρητο και τα προσωπικά δικαιώματα του κάθε εργαζόμενου της, ενώ εφαρμόζει μέτρα προστασίας ως προς τη μείωση εργατικών ατυχημάτων,  προσφέροντας ταυτόχρονα ένα ασφαλές και άνετο περιβάλλον εργασίας, που ανταποκρίνεται σε διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα.

 

Ο  Μιχάλης Παναγιωτάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΩΔΩΝΗ, δήλωσε σχετικά: « Είμαστε πολύ περήφανοι για τη νέα μας χρυσή διάκριση από την EcoVadis, γεγονός που αποτελεί απόδειξη της δέσμευσής μας για βιωσιμότητα και υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές. Στη ΔΩΔΩΝΗ αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος, της υποστήριξης των εργαζομένων και των κοινοτήτων μας και της διασφάλισης βιώσιμων πρακτικών προμηθειών. Αυτό το βραβείο είναι ένα ζωντανό παράδειγμα της σκληρής δουλειάς και της αφοσίωσης της ομάδας μας, η οποία εργάζεται ακούραστα για να ενσωματώσει τη βιωσιμότητα σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων μας».

Η EcoVadis ιδρύθηκε το 2007 και είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αξιολόγησης περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) στον κόσμο με περισσότερες από 100.000 επιχειρήσεις σε 175 χώρες. Η μεθοδολογία της ΕcoVadis βασίζεται σε διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας, όπως η Πρωτοβουλία Παγκόσμιας Αναφοράς, το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές πρότυπο ISO 26000, καλύπτοντας 200 κατηγορίες εταιρειών σε περισσότερες από 160 χώρες. Με βάση τα πρότυπα που εξετάζει η EcoVadis, η απόδοση αποτιμάται σε 21 δείκτες που αφορούν 4 πυλώνες: την Περιβαλλοντική Ευθύνη, τις Βιώσιμες Προμήθειες, τον Σεβασμό στα Εργασιακά και Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Εταιρικά Πρότυπα.