Βασίλης Κουτσουλέντης: «Aνάγκη υιοθέτησης ορθών πολιτικών διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης»

Την ανάγκη υιοθέτησης ορθών πολιτικών διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης για τη λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων που θα οδηγήσουν στην επίτευξη των κριτηρίων του ESG τόνισε ο κ. Βασίλης Κουτσουλέντης, μέλος του ΔΣ της ΣΟΛ  Crowe στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών («Accelerating the ESG Journey via Better Governance») εξηγώντας ότι αποτελεί την προϋπόθεση  για να υπάρξει επιτυχία σε αυτή τη διαδικασία. Ενώ δήλωσε, επίσης, πως εξίσου σημαντικός παράγοντας επιτυχίας είναι οι επιχειρήσεις να επενδύσουν και στην εκπαίδευση των διοικητικών τους συμβουλίων. «Νομίζω ότι δημιουργείται  μια καινούργια κουλτούρα στη διοίκηση των επιχειρήσεων. Δεν θα πάνε οι διοικήσεις στο σχολείο απλώς θα αποκτήσουν μεγαλύτερη επάρκεια στο να αντιλαμβάνονται όλο αυτό το δαιδαλώδες θεσμικό πλαίσιο που μέχρι πρότινος δημιουργούσε αγωνίες και προβληματισμούς, καθώς δεν ξέρανε πως να το αντιμετωπίσουν. Ουσιαστικά, η εκπαίδευση αποσκοπεί  στο να μπορέσουν να καταλάβουν όλο το πλαίσιο και να είναι πιο σωστή και πιο αποδοτική η διοίκηση που ασκούν. Οι συνθήκες απαιτούν εξειδίκευση και γνώση. Την οποία πλέον μπορούμε να την παρέχουμε στις διοικήσεις», εξήγησε.

Η συμμόρφωση με τα κριτήρια του ESG πλέον είναι μονόδρομος

«Η υιοθέτηση των κριτηρίων ESG που αρχικά φαινόταν υποχρέωση, εξελίχθηκε σε ανάγκη και τελικά θα γίνει στόχος. Δεν είναι θέμα αυστηρότητας και επιβολής. Το θέμα είναι να καταλάβουμε όλοι ότι είναι μονόδρομος» υποστήριξε ο κ. Κουτσουλέντης. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η εκτίμηση είναι πως προχωρώντας στην εξέλιξη οι δείκτες του ESG θα  είναι πιο σημαντικοί από τα πραγματικά  νούμερα, για τις επιχειρήσεις και θα αποτελούν οδηγό  για όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητές και στρατηγικές επιλογές. «Νομίζω ότι θα πάμε σε έναν καλύτερο κόσμο. Μακάρι με το 2050 να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Ας αντιληφθούμε πως όσο επιβαρύνουμε το περιβάλλον τόσο περισσότερα κόστη έχουμε.  Οπότε, δημιουργώντας συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης τελικά μειώνουμε το κόστος και αυξάνουμε το όφελος», κατέληξε.