ΜΜηδενική ρύπανση: Η ΕΕ τάσσεται υπέρ της ορθής διαχείρισης των χημικών ουσιών και των αποβλήτων στη σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών

Από την 1η έως τη 12η Μαΐου, στη σύνοδο των διασκέψεων των μερών (COP) των συμβάσεων της Βασιλείας, του Ρότερνταμ και της Στοκχόλμης στη Γενεύη, η ΕΕ θα συμμετάσχει στις διεθνείς προσπάθειες για τη μείωση των επικίνδυνων αποβλήτων, την εξάλειψη των έμμονων οργανικών ρύπων και τον έλεγχο του εμπορίου και της παράνομης διακίνησης τοξικών χημικών ουσιών και αποβλήτων. Τούτο συνάδει με τις φιλοδοξίες της Πράσινης Συμφωνίας για την επίτευξη, έως το 2030, μιας οικονομίας και κοινωνίας με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, κυκλικής και απαλλαγμένης από τοξικές ουσίες.

Ο επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους, δήλωσε: «Η ανάληψη αποφασιστικής πολυμερούς δράσης είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση της τριπλής πλανητικής κρίσης της κλιματικής αλλαγής, της απώλειας βιοποικιλότητας και της ρύπανσης. Από την ανάπτυξη προτύπων για τη διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων έως τον καλύτερο έλεγχο του εμπορίου επικίνδυνων χημικών ουσιών, οι αποφάσεις που θα ληφθούν στο πλαίσιο των επικείμενων COP θα έχουν βαθύ αντίκτυπο στην παγκόσμια διαχείριση των χημικών ουσιών και των αποβλήτων. Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην πρωτοπορία σε αυτά τα κρίσιμα θέματα, συμβάλλοντας στις εργασίες για τη σύσταση ειδικής ομάδας επιστημονικής πολιτικής. Με τη συνεργασία σε διεθνές επίπεδο, μπορούμε να εξασφαλίσουμε ένα ασφαλέστερο και κυκλικό μέλλον για όλους μας.»

Κατά τη σύνοδο της σύμβασης του Ρότερνταμ θα εξεταστεί το ενδεχόμενο αυστηρότερης ρύθμισης των εισαγωγών και εξαγωγών επτά χημικών προϊόντων, διά της υπαγωγής τους στη διαδικασία «συναίνεσης μετά από ενημέρωση». Τούτο συνδέεται πολύ στενά με τις δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων όσον αφορά τις ενωσιακές εξαγωγές επικίνδυνων ουσιών.

Η Σύμβαση της Στοκχόλμης είναι η μόνη εκ των τριών συνθηκών που καταργεί ή περιορίζει την παραγωγή και χρήση χημικών προϊόντων. Θα εξετάσει προτάσεις για την καταχώριση τριών επικίνδυνων χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, στα πλαστικά ή ως φυτοφάρμακα. Εάν οι εν λόγω προτάσεις εγκριθούν, οι χώρες θα πρέπει να παύσουν την παραγωγή και τη χρήση αυτών των χημικών ουσιών, με ορισμένες ειδικές εξαιρέσεις.

Η σύμβαση της Βασιλείας θα παράσχει λεπτομερέστερη καθοδήγηση σχετικά με πρόσφατες ιστορικές αποφάσεις για τη διαχείριση και το εμπόριο πλαστικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων. Η ΕΕ προωθεί ενεργά την έγκριση νέας νομικά δεσμευτικής διεθνούς συμφωνίας για τα πλαστικά και στηρίζει δράσεις για τη μείωση της ρύπανσης από ηλεκτρονικά απόβλητα, μεταχειρισμένα οχήματα και απόβλητα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, τα οποία θέτουν ιδιαίτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις παγκοσμίως.