Delphi Economic Forum 2023: Η βιωσιμότητα και η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG, οι κύριοι άξονες της παρουσίας της PwC

Οι αλλαγές και οι προκλήσεις που επιφέρει η επιδίωξη επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά και η συμμόρφωση σε όσα προβλέπουν τα κριτήρια ESG – με πρωταγωνιστές τόσο το περιβάλλον όσο και τον άνθρωπο- ήταν οι βασικοί άξονες της παρέμβασης της PwC στο 8ο Οικονομικό Συνέδριο των Δελφών.
Με κοινή συνισταμένη τις επιπτώσεις στον άνθρωπο αλλά και την κοινωνία, στελέχη της PwC από την Ελλάδα και το εξωτερικό ανέδειξαν μείζονα θέματα που άπτονται της βιωσιμότητας των ανθρώπων, της μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος και της κυκλικής οικονομίας, καθώς και της βιωσιμότητας στον αγροτοδιατροφικό τομέα. Παράλληλα, παρουσίασαν μια σειρά από καινοτόμες συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες για την από κοινού ανάπτυξη πρωτοβουλιών που σχετίζονται με θέματα βιωσιμότητας και ESG.
Αναλυτικά, τη δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου ο Δημήτρης Σακίπης, Director και ESG Leader της PwC Ελλάδας, συμμετείχε σε πάνελ με θέμα την κυκλική οικονομία και τον ρόλο αυτής στην επίτευξη μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, στην οποία συμμετείχε, τόνισε πως τα εν λόγω ζητήματα βρίσκονται πλέον στην κορυφή της ατζέντας των εταιρειών παγκοσμίως αναλύοντας τους λόγους για τους οποίους αυτό συμβαίνει. Ξεκινώντας από το νομικό πλαίσιο, τις εξελίξεις στο εποπτικό περιβάλλον και τα σχέδια δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι επιχειρήσεις καλούνται να συμμορφωθούν στα νέα πλέον δεδομένα που θέτουν τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο, πέραν της παραδοσιακής περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, η οποία ήδη εδώ και πολλές δεκαετίες υφίσταται. Τα παραπάνω, όπως σημείωσε, αναμένεται να ενταθούν κινούμενοι προς τις ημερομηνίες ορόσημα που έχουν τεθεί προσθέτοντας ωστόσο πως, μολονότι ο ευρωπαϊκός στόχος για κλιματική ουδετερότητα το 2050 είναι φιλόδοξος, στερείται βασικών στρατηγικών αρχών. Εν συνεχεία, ο Δ.Σακίπης τόνισε την επίδραση των ESG εξελίξεων στον επιχειρηματικό κλάδο συνολικά απαριθμώντας τις βασικές νομοθεσίες εστίασης μεταξύ των οποίων οι αναφορές των μεγάλων εισηγμένων εταιρειών που γίνονται από πέρυσι με βάση την Ευρωπαϊκή Ταξινομία και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον νέο Κλιματικό Νόμο και τη νέα οδηγία Corporate Sustainability Reporting Directive της Ε.Ε. Καταλήγοντας, εξέφρασε την υπερηφάνεια του για την επερχόμενη μεταφορά των δραστηριοτήτων της PwC Ελλάδας σε νέα «πράσινα» γραφεία εντός του επόμενου έτους, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για εξασφάλιση βιωσιμότητας και εφαρμόζοντας εμπράκτως «πράσινες» πρακτικές στο σύνολο των διαδικασιών του οργανισμού ενώ αναφέρθηκε και στη λειτουργία των νέων γραφείων της εταιρείας στη Ρόδο, τα οποία αναμένεται να αναδειχθούν σε “sustainability hub” όχι μόνο για την περιοχή του Νοτίου Αιγαίου αλλά για ολόκληρη τη χώρα.
Από την πλευρά του, την τρίτη ημέρα του Συνεδρίου ο Johannes Smits, Partner, People and Organization στην PwC Ελβετίας και επικεφαλής των υπηρεσιών “People Sustainability” για όλη την περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Ασίας αναφέρθηκε στη σημασία της αξιοποίησης και επένδυσης στο ανθρώπινο ταλέντο, ως μοχλό ανάπτυξης της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης στους οργανισμούς. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ανέπτυξε την αξία και τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα σημειώνοντας ότι, μολονότι οι διαφορετικοί κλάδοι και επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ξεχωριστές προκλήσεις, κάθε ξεχωριστή οντότητα έχει το δικό της επίπεδο ωριμότητας σε θέματα διαφορετικότητας και ίσων ευκαιριών και καλείται να σχεδιάσει τη δική της στρατηγική. Συνεπώς, το εφαλτήριο σημείο για την επίτευξη αλλαγών είναι να αναγνωρίσουμε τα δυνατά και αδύναμα σημεία του εκάστοτε οργανισμού. Επιπλέον, ο J.Smits υπογράμμισε τη σημασία της απασχόλησης ανθρώπων με αναπηρία στο εργασιακό δυναμικό των επιχειρήσεων και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι κατά τόπους κυβερνήσεις στην ομαλή ένταξή τους εντός των οργανισμών.
Στη σημασία των ESG κριτηρίων για τις επιχειρήσεις, στις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που δημιουργούν καθώς και στην ανάγκη ενσωμάτωσής τους σε όλα τα στάδια δραστηριότητας ενός οργανισμού, αναφέρθηκε ο Άγγελος Μπένος, Partner, Tax and Legal στην PwC Ελλάδας. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία της δημοσιοποίησης της ESG επιχειρηματικής στρατηγικής, των στόχων και των δεσμεύσεων του οργανισμού προς την κοινωνία αλλά και στον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζει πλέον η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων με τη βιωσιμότητα να συνιστά καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη μακροπρόθεσμης αξίας για τις επιχειρήσεις. Εν συνεχεία, παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο ένας ορθά σχεδιασμένος οδικός χάρτης ESG μπορεί να οδηγήσει σε βιώσιμα και θρεπτικά προϊόντα, τα οποία είναι ολοένα και πιο σημαντικά για τους καταναλωτές σήμερα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην καινοτόμο πρωτοβουλία της ΔΕΛΤΑ να προβεί σε αξιολόγηση της ESG επίδοσης του συνόλου των προϊόντων της. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, η PwC Ελλάδας, ηγέτιδα εταιρεία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και στρατηγικός συνεργάτης πολλών εταιρειών για τον ESG μετασχηματισμό τους, έχει αναλάβει τον σχεδιασμό του ESG Integration Across The Value Chain Project. Η υλοποίηση του πρωτοπόρου αυτού εγχειρήματος ξεκινά με τον προσδιορισμό και τη χαρτογράφηση των βασικών παραγόντων και στοιχείων που επηρεάζουν την ESG επίδοση αλλά και τη βαθμολόγηση των προϊόντων βάσει αυτών σε όλα τα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και την αντιστοίχιση της ESG επίδοσης κάθε προϊόντος με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Έπεται η δημιουργία ενός δυναμικού εργαλείου περιοδικής παρακολούθησης της ESG επίδοσης των υφιστάμενων αλλά και των νέων προϊόντων καταλήγοντας στην τελική φάση του έργου στην εκπόνηση ενός οδικού χάρτη μετασχηματισμού για τη συνεχή βελτίωση του αντίκτυπου των προϊόντων στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα. «Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που μας κάνει όλους υπερήφανους, ένα καινοτόμο εγχείρημα με πολλαπλά οφέλη για την εταιρεία, τους μετόχους, τους εργαζόμενους αλλά και την κοινωνία. Η εν λόγω συνεργασία θέτει νέες βάσεις αξιολόγησης για τις επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων, τη στιγμή που η ενσωμάτωση των ESG κριτηρίων σε όλα τα στάδια δραστηριότητας μιας εταιρείας, καθίσταται πλέον μονόδρομος για τον επιχειρηματικό κόσμο συνολικά.», δήλωσε καταλήγοντας.