Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων: Στηρίζει τον “πράσινο” μετασχηματισμό της Κοινότητας Ακρινής

Τον Νοέμβριο του 2021, η Κυβέρνηση δεσμεύτηκε για την προετοιμασία ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου σχεδίου για την ανάπτυξη του οικισμού της Ακρινής, λαμβάνοντας υπόψη τις διαχρονικές επιπτώσεις που υπέστη λόγω της λιγνιτικής δραστηριότητας και με γνώμονα την υλοποίηση βιώσιμων δράσεων με ισχυρά ανταποδοτικά κίνητρα.

Την ευθύνη για την επεξεργασία αυτού του αναπτυξιακού σχεδίου ανέλαβε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και πιο συγκεκριμένα ο Αναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος για θέματα ΔΑΜ κ. Νίκος Παπαθανάσης, με τη συνδρομή της εταιρείας ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ και της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥΔΑΜ).

Τον Φεβρουάριο του 2022, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προετοίμασε και παρουσίασε στην τοπική κοινωνία ένα αρχικό σχέδιο ενεργειών και δράσεων αποσκοπώντας να εξασφαλίσει για τους κατοίκους της Ακρινής ετήσια οφέλη και βελτιωμένη ποιότητα ζωής.

Το σχέδιο αυτό, τον Ιούλιο του 2022 αναπροσαρμόστηκε, λαμβάνοντας υπόψη και ενσωματώνοντας τις προτάσεις των εκπροσώπων της Ακρινής (Συμβούλιο Κοινότητας Ακρινής) και παρουσιάστηκε στην τοπική κοινωνία, με αναλυτική κοστολόγηση και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Βασική επιδίωξη του σχεδίου είναι ο μετασχηματισμός της Ακρινής σε έναν «πράσινο» και ενεργειακά αυτόνομο οικισμό μέσω:

  • της δημιουργίας μιας ενεργειακής κοινότητας αυτοδιοικητικού χαρακτήρα που θα προσφέρει εγγυημένο, μακροχρόνιο εισόδημα στους κατοίκους,
  • της καθολικής ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών του οικισμού,
  • της βελτίωσης των υποδομών του οικισμού,
  • της ποιοτικής επανακατάρτισης του εργατικού δυναμικού της Ακρινής,
  • της δημιουργίας ενός κέντρου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιος για θέματα ΔΑΜ κ. Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε σχετικά: «Το σχέδιο πράσινου μετασχηματισμού της Ακρινής, το οποίο προέκυψε μέσα από εκτενείς διαβουλεύσεις και ανταλλαγή απόψεων και κατατέθηκε στους κατοίκους της τοπικής κοινωνίας, εξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ. Πρόθεσή μας παραμένει η άμεση και ομαλή ενεργοποίηση της υλοποίησής του.»