ΕΕ & Κένυα: Ολοκληρώνουν τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη μιας συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης

Η ΕΕ και η Κένυα ανακοίνωσαν χθες την πολιτική ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ). Η συμφωνία θα τονώσει το εμπόριο αγαθών και θα δημιουργήσει νέες οικονομικές ευκαιρίες, με στοχευμένη συνεργασία για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της Κένυας. Πρόκειται για την πιο φιλόδοξη εμπορική συμφωνία της ΕΕ με αναπτυσσόμενη χώρα όσον αφορά τις διατάξεις για τη βιωσιμότητα, όπως η προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος και τα εργασιακά δικαιώματα.

Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής στο Ναϊρόμπι από τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπο Εμπορίου Βάλντις Ντομπρόβσκις και τον υπουργό Επενδύσεων, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κένυας, κ. Moses Kuria, παρουσία του προέδρου της Κένυας Dr. William Samoei Ruto.

Η ΕΕ είναι ο πρώτος εξαγωγικός προορισμός της Κένυας και ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός της εταίρος, με εμπορικές συναλλαγές συνολικού ύψους 3.3 δισ. EUR το 2022 —αυξημένες κατά 27 % σε σύγκριση με το 2018. Η ΣΟΕΣ θα δημιουργήσει ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τους εξαγωγείς της Κένυας, καθώς θα ανοίξει πλήρως την αγορά της ΕΕ για τα κενυατικά προϊόντα, και θα παράσχει κίνητρα για επενδύσεις της ΕΕ στην Κένυα χάρη στην αύξηση της ασφάλειας δικαίου και της σταθερότητας.

Η Κένυα διαδραματίζει πρωτοποριακό ρόλο στις προσπάθειες βιωσιμότητας στην αφρικανική ήπειρο και αποτελεί αξιόπιστο σύμμαχο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ηγείται από κοινού, μαζί με την ΕΕ, τον Ισημερινό και τη Νέα Ζηλανδία, της πρωτοβουλίας «Συνασπισμός υπουργών εμπορίου για το Κλίμα» που δρομολογήθηκε στις αρχές του τρέχοντος έτους. Η ΣΟΕΣ ΕΕ-Κένυας βασίζεται σε αυτό το ισχυρό ιστορικό επιδόσεων και αποτελεί την πρώτη συμφωνία με αναπτυσσόμενη χώρα η οποία αντικατοπτρίζει τη νέα προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η συμφωνία περιλαμβάνει ισχυρές δεσμεύσεις για το εμπόριο και τη βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων δεσμευτικών διατάξεων για εργασιακά θέματα, την ισότητα των φύλων, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Πρόκειται για μια ισορροπημένη συμφωνία, η οποία λαμβάνει υπόψη τις αναπτυξιακές ανάγκες της Κένυας, καθώς της αφήνει μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς της, και της παρέχει διασφαλίσεις για τη γεωργία της και προστασία της αναπτυσσόμενης βιομηχανίας της. Στη συμφωνία έχει συμπεριληφθεί ειδικό κεφάλαιο για την οικονομική και αναπτυξιακή συνεργασία, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της Κένυας. Σε συνδυασμό με την αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ, αυτό θα συμβάλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων και θα βοηθήσει την Κένυα να εφαρμόσει ομαλά τη ΣΟΕΣ, ενώ παράλληλα θα παρασχεθεί στήριξη στους τοπικούς γεωργούς ώστε να συμμορφωθούν με τα πρότυπα της ΕΕ και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρέχει η εν λόγω συμφωνία.

Επόμενα βήματα

Η ΣΟΕΣ θα πρέπει να υποβληθεί σε νομική αναθεώρηση («νομική εξέταση»)· στη συνέχεια, θα μεταφραστεί, και η Επιτροπή θα την υποβάλει στο Συμβούλιο για την υπογραφή και σύναψή της. Μόλις εγκριθεί από το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κένυα μπορούν να προχωρήσουν στην υπογραφή της συμφωνίας. Μετά την υπογραφή, το κείμενο θα διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς έγκριση.  Στη συνέχεια, τα μέρη μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν προσωρινά μέρη της συμφωνίας, η οποία θα τεθεί πλήρως σε ισχύ μόλις κυρωθεί από την Κένυα και τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ιστορικό

Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Κένυας αποσκοπεί στην εφαρμογή των διατάξεων της ΣΟΕΣ μεταξύ της ΕΕ και της Κοινότητας Ανατολικής Αφρικής (ΚΑΑ) και θα είναι ανοικτή για την προσχώρηση άλλων χωρών της ΚΑΑ στο μέλλον.

Η ΣΟΕΣ και οι φιλόδοξες δεσμεύσεις της αποτελούν κρίσιμο παραδοτέο της επανεξέτασης της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ για το 2021 και της εμπορικής πολιτικής της με την Αφρική, καθώς βοηθούν την ΕΕ να εμβαθύνει και να επεκτείνει τις ισχύουσες εμπορικές συμφωνίες της με αφρικανικές χώρες και να ενισχύσει τους στόχους βιωσιμότητάς τους.