Η ELPEDISON πρωτοπορεί στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας, της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της ενεργειακής µετάβασης

Η Elpedison, ο πρώτος ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και κορυφαίος προµηθευτής ρεύµατος και φυσικού αερίου, διασφαλίζει µια διαδικασία ηλεκτροπαραγωγής φιλική προς το περιβάλλον, µε τις δύο µονάδες της στη Θίσβη Βοιωτίας και στη Θεσσαλονίκη, που χρησιμοποιούν ως καύσιμο αποκλειστικά φυσικό αέριο.

Με συνέπεια στην καθηµερινή της δέσµευση να παράγει και να προµηθεύει ηλεκτρική ενέργεια µε ασφάλεια, αλλά και µε τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που πραγματοποιεί, η εταιρεία συνεισφέρει σηµαντικά, χρόνια τώρα, στην ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια της χώρας. Επιπλέον, πρωταγωνιστεί στον τοµέα της χονδρικής εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, στην ευρύτερη αγορά της ΝΑ Ευρώπης.

Βασικός γνώμονας η Βιώσιμη Ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα

Η Elpedison λειτουργεί καθημερινά µε τρόπο που συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών ρύπων, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην επιστροφή αξίας στην κοινωνία και στη διασφάλιση της εταιρικής διακυβέρνησης και επιχειρηματικής ηθικής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, συνεισφέρει στην επίτευξη πολλών εκ των στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών για το 2030, όπως «φθηνή και καθαρή ενέργεια», «υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή», «δράση για το κλίμα», «ζωή στη στεριά», «αξιοπρεπής εργασία και οικονοµική ανάπτυξη» και «ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί».

Η συνεισφορά της Elpedison στη Βιώσιμη Ανάπτυξη βρίσκεται στον πυρήνα της εταιρικής της κουλτούρας και φιλοσοφίας. Σε έναν έντονα μεταβαλλόμενο κόσμο ενέργειας, αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του μέλλοντος με σταθερό οδηγό τις Αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Παράλληλα, προχωρά αποφασιστικά με ουσιαστικές πράξεις προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ίδιας μέσω της περιβαλλοντικής της πολιτικής, αλλά και των πελατών της, μέσω της παροχής υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης, η ανάληψη δράσεων κοινωνικής συνεισφοράς με έμφαση στην κοινωνία και το περιβάλλον, καθώς και η διασφάλιση της εταιρικής διακυβέρνησης.

Δυναμική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Η εφαρμογή μιας βιώσιμης και υπεύθυνης περιβαλλοντικής πολιτικής αποτελεί βασική αρχή της φιλοσοφίας της εταιρείας, ως χρέος της απέναντι στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται. Στο πλαίσιο αυτό, η προώθηση του μοντέλου της βιώσιμης ανάπτυξης εφαρμόζεται σε ολόκληρη την εταιρεία μέσω της συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία επί των δραστηριοτήτων σε κάθε μονάδα παραγωγής. Επιπλέον, εφαρμόζεται αυτοαξιολόγηση σε τακτά χρονικά διαστήματα, με σκοπό την επαλήθευση της ορθής εφαρμογής των καθορισμένων διαδικασιών σχετικά με τη διαχείριση της ενέργειας και των ρύπων, αλλά και μέσω της ενίσχυσης της ανάπτυξης και διάδοσης φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών με τη δυνατότητα ένταξης πιο ήπιων περιβαλλοντικά μεθόδων παραγωγής ενέργειας.

Οδηγώντας την ενεργειακή μετάβαση με κινητήριο μοχλό την καινοτομία

Με την καινοτοµία βαθιά ριζωμένη στο DNA της, η εταιρεία αποτελεί ηγετική δύναµη στην παροχή κορυφαίων ενεργειακών προϊόντων και λύσεων. Με σηµαντικές και διαρκείς επενδύσεις τεχνολογικής αναβάθµισης, συµβάλλει δυναµικά στο δρόµο προς την «πράσινη» µετάβαση και τη βιώσιµη ανάπτυξη της χώρας. Μέσω της µακράς πείρας της και της διεθνούς τεχνογνωσίας της, η εταιρεία σχεδιάζει και προσφέρει καινοτόµους υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, µε στόχο τη σηµαντική µείωση του κόστους ενέργειας των πελατών της, τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής τους κατανάλωσης, καθώς και τη µείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώµατος. Συγκεκριµένα, η εταιρεία παρέχει λύσεις µε σκοπό την εφαρµογή «έξυπνων» και στοχευµένων παρεµβάσεων, µέσω των οποίων επιτυγχάνονται βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης και µακροχρόνια εξοικονόµηση ενέργειας και κόστους.

«Ενεργοποιούμε» σήμερα, το αύριο

Με το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Ενεργοποιώ για την Κοινωνία», «Ενεργοποιώ για το Περιβάλλον», η Elpedison αναλαμβάνει και υλοποιεί σειρά πολλαπλών δράσεων, με στόχο τη δημιουργία ενός καλύτερου µέλλοντος. Οι στρατηγικοί πυλώνες του προγράμματος αφορούν τις ευάλωτες ομάδες με έμφαση στους νέους, την ανάπτυξη και υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων και την εκπαίδευση των πολιτών σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και την ενεργειακή αποταμίευση και την ενεργειακή απόδοση. Στο πλαίσιο αυτό, ο όμιλος συνεργάζεται με διάφορους φορείς, ιδρύματα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, τοπικές κοινωνίες και Αρχές, συμβάλλοντας στο κοινωνικό τους έργο με ουσιαστικό τρόπο. Στόχος του Προγράµµατος «Ενεργοποιώ» συνολικά είναι η έμπρακτη επιβεβαίωση της πάγιας δέσµευσης της εταιρείας να βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε κάθε πολίτη.

H νέα δράση της Elpedison με σκοπό την αναδάσωση των δασών της Βόρειας Εύβοιας σε συνεργασία με τον ΜΚΟ We4All

Η Elpedison «ενεργοποιεί» την αναδάσωση στη Βόρεια Εύβοια μέσω μίας νέας digital δράσης που χρειάζεται τη συμμετοχή όλων. Ο χρήστης μπορεί να προχωρήσει στην εγγραφή του στο reforestation.elpedisoncsr.gr, να υιοθετήσει όσα περισσότερα δέντρα μπορεί και να τα φροντίσει να μεγαλώσουν. Για κάθε δέντρo, η Elpedison θα διαθέσει ένα δέντρο στο Μη Κερδοσκοπικό Περιβαλλοντικό Οργανισμό “We4all”, με σκοπό την αναδάσωση των περιοχών της Βόρειας Εύβοιας που επλήγησαν από τις φωτιές. Μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης ενός δέντρου, ο χρήστης μπορεί να υιοθετήσει και άλλο, ακολουθώντας τα ίδια βήματα και συνεισφέροντας επιπλέον δέντρα για την αναδάσωση της Βόρειας Εύβοιας! Παράλληλα, φροντίζοντας το δέντρο, λαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για τα δάση καθώς και έξυπνα tips ενεργειακής εξοικονόμησης, που συμβάλλουν και αυτά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Πρώτη δημοσίευση στο περιοδικό CSR & ESG Review–τεύχος 76