ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC: Η εταιρεία που βαδίζει εδώ και χρόνια το «πράσινο μονοπάτι» της βιωσιμότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης

Η ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC αναγνώρισε από νωρίς τη σημασία της βιωσιμότητας και ήδη από το 2013 επαναπροσδιόρισε τις θέσεις και τη φιλοσοφία της πάνω στο θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης.

Προχώρησε σε μια σειρά από σημαντικές επενδύσεις, τόσο σε εξειδικευμένο εξοπλισμό όσο και σε επιπλέον ελέγχους ποιότητας και εφαρμογές βιωσιμότητας, κι έτσι κατάφερε να γίνει μια κλιματικά ουδέτερη εταιρεία.

Ανέλαβε την πρωτοβουλία και τη δέσμευση ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον και κυρίως απέναντι στις επόμενες γενιές με μια σειρά από ουσιαστικές δράσεις που την κατατάσσουν ανάμεσα στις πρωτοπόρες εταιρείες στον τομέα του περιβάλλοντος και υπεύθυνες για ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους μας:

1. Μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα

Τόσο συνολικά η εταιρεία ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC όσο και κάθε τύπος ζυμαρικού της ξεχωριστά έχουν μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα. Σε αυτό συνυπολογίζεται όλη η παραγωγική διαδικασία από την παραλαβή της πρώτης ύλης έως και την απόρριψη της συσκευασίας του προϊόντος από τον τελικό καταναλωτή.

2. 100% χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Χρησιμοποιεί 100% πράσινη ενέργεια. Η θερμική ενέργεια παράγεται με την καύση ορυζοφλοιού, ο οποίος καίγεται σε δύο ιδιόκτητες μονάδες βιομάζας στις οποίες επένδυσε, ενώ και η ηλεκτρική ενέργεια προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

3. 100% ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας

Επέλεξε να χρησιμοποιεί υλικά συσκευασίας οι δομές των οποίων είναι πάντοτε από το ίδιο υλικό (Monomaterial Homopolymer Structures) και τα οποία είναι 100% ανακυκλώσιμα.

4. Βέλτιστη διαχείριση νερού

Το νερό αποτελεί έναν από τους βασικότερους φυσικούς πόρους και η διαχείρισή του έχει γίνει από τα πιο σημαντικά πλέον θέματα στην παγκόσμια συζήτηση για την αειφόρο ανάπτυξη. Η ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC διαθέτει ιδιόκτητη γεώτρηση συνδεδεμένη με τις πηγές της οροσειράς Μπέλες και εφαρμόζει τη βέλτιστη διαχείριση στη χρήση του νερού σε όλα τα στάδια της παραγωγής των ζυμαρικών της.

5. Χρήση λογισμικού ευφυούς γεωργίας

Κάνει χρήση του εξειδικευμένου λογισμικού στο οποίο καταχωρίζονται αγροτεμάχια γεωγραφικά εντοπισμένα σε ειδική πλατφόρμα. Αναλύοντας τα χαρακτηριστικά της καλλιεργούμενης ποικιλίας, του εδάφους κι αρκετών άλλων ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων και εισάγοντας τα δεδομένα του καιρού και τις μετεωρολογικές προβλέψεις, καθώς είναι συνδεδεμένο με ένα δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών, λαμβάνονται πληροφορίες για να βοηθηθούν η απόδοση κι η ποιότητα της καλλιέργειας του σκληρού σίτου που η εταιρεία επεξεργάζεται.

6. 100% αξιοποίηση απορριμμάτων

Διαχειρίζεται και αξιοποιεί το 100% των απορριμμάτων και των παραπροϊόντων της παραγωγικής διαδικασίας της. Το ανώτατο σήμα Platinum, σύμφωνα με το πρότυπο Zero Waste to Landfill (μηδενικά απόβλητα), κατατάσσει τη ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC ως τη μοναδική εταιρεία τροφίμων στην Ελλάδα σε αυτό το ύψιστο επίπεδο.

7. Χρήση αισθητήρων για μηδενικές απώλειες από το χωράφι στο ράφι

Στα σιλό του σκληρού σιταριού έχουν τοποθετηθεί αισθητήρες, οι οποίοι συγκεντρώνουν δεδομένα για τη θερμοκρασία, την υγρασία, τη συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα και οξυγόνου μέσα σε αυτούς τους αποθηκευτικούς χώρους της πρώτης ύλης. Κατόπιν εκτελούνται αυτόματες αναλύσεις των δεδομένων και μέσω αλγόριθμων τεχνητής νοημοσύνης, αντιλαμβάνεται εγκαίρως τους κινδύνους που απειλούν το σκληρό στάρι, προβλέπει την εξέλιξη και δίνει τη δυνατότητα να παρθούν άμεσα αποφάσεις ώστε να προστατευθεί η πρώτη ύλη και να βελτιστοποιηθεί η ποιότητα των ζυμαρικών ΜΑΚΒΕΛ (Μακεδονική Μακαρονοποιϊά Βόρειας Ελλάδας).

8. 100% ελληνικό σιτάρι

Χρησιμοποιεί μόνο ελληνικό σιτάρι υψηλών προδιαγραφών από τις πεδιάδες της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.

9. Πράσινος σχεδιασμός διανομής

Ακολουθείται Πράσινος Σχεδιασμός στο Δίκτυο των Διανομών (Green Network Design), δηλαδή ομαδοποιούνται οι παραγγελίες και βελτιστοποιούνται τα δρομολόγια. Με αντίστοιχες οδηγίες που δίνονται στους οδηγούς ελαχιστοποιούνται οι ρύποι που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα.

Η βιωσιμότητα και η προστασία του πλανήτη είναι ο βασικός πυλώνας στη στρατηγική της ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC.

Πρώτη δημοσίευση στο περιοδικό CSR & ESG Review–τεύχος 76