“ΣΥΝ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ”: Οι ενεργειακές κοινότητες ως ένα πρακτικό εργαλείο για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας

Πώς μπορούμε να μεταβούμε σε ένα πιο βιώσιμο, συμμετοχικό και δίκαιο μοντέλο παραγωγής και διάθεσης της ενέργειας; Πώς μπορούμε να καλύψουμε τις ενεργειακές ανάγκες ευάλωτων ομάδων πολιτών σε μακροχρόνια βάση;

Στις προκλήσεις αυτές απαντά το έργο ΣΥΝ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ, μια πρωτοβουλία του Impact Hub Athens και της Electra Energy, για την ανάπτυξη συμμετοχικών λύσεων, που υλοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Οι δυο οργανισμοί αναπτύσσουν ένα πρότυπο έργο, ξεκινώντας τον Ιούνιο του 2023, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία τους και το δίκτυο τους με στόχο τη μελέτη και εφαρμογή μιας μεθοδολογίας εντοπισμού και διασύνδεσης ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών και ενεργειακών κοινοτήτων (EKOIN). Τα αποτελέσματα του έργου θα αποτυπώνονται σε μια ανοιχτή εργαλειοθήκη η οποία θα αξιοποιεί τους θεσμούς των ενεργειακών κοινοτήτων (ν. 4513/2018) και του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (ν.4414/2016) για τη μείωση του ενεργειακού κόστους μέσω της διάθεσης τμημάτων φωτοβολταϊκών σε ευάλωτες ομάδες πολιτών. Η ενέργεια που θα παράγεται θα συμψηφίζεται με την κατανάλωση οδηγώντας έτσι στη δραστική μείωση των λογαριασμών. Παράλληλα, το έργο θα επικεντρωθεί σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δράσεις πολιτικής συνηγορίας για τη μακροπρόθεσμη ενσωμάτωση και εφαρμογή των λύσεων σε τοπικό και θεσμικό επίπεδο σε συνεργασία με δημόσιους φορείς και δήμους.

Βασιζόμενοι στην πολυετή συνεργασία τους και στην ευαισθητοποίηση σε ζητήματα ενεργειακής δημοκρατίας, και κατά κύριο λόγο σε δράσεις πολιτικής συνηγορίας μέσα από την κινητοποίηση των δικτύων τους, οι δύο οργανισμοί αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν εναλλακτικές λύσεις, συνεισφέροντας στη μετάβαση σε ένα πιο δίκαιο και βιώσιμο μοντέλο παραγωγής και διάθεσης ενέργειας, για όλους.