Τράπεζα Πειραιώς: Στον χρηματιστηριακό δείκτη αειφορίας FTSE4Good

Η  Πειραιώς Financial Holdings για μια ακόμη φορά εντάσσεται στον δείκτη αειφορίας FTSE4Good της FTSE Russell, για τις επιδόσεις της σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (Environmental, Social, Governance – ESG).

 

Η συνολική βαθμολογία της Πειραιώς βελτιώθηκε σε 3,6/5 από 3,4/5 και κυμαίνεται σε υψηλότερο επίπεδο από το μέσο όρο βαθμολογίας του χρηματοπιστωτικού κλάδου παγκοσμίως (2,6/5), και στους τρεις πυλώνες (ESG) της αξιολόγησης. Η Πειραιώς διακρίθηκε ιδιαίτερα  στις ενότητες που αφορούν στην εταιρική διακυβέρνηση, στη διαχείριση κινδύνων και στην καταπολέμηση της διαφθοράς.

 

Πρόκειται για έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους οίκους αξιολόγησης παγκοσμίως που παρακολουθεί αναλυτικά τις επιδόσεις εταιρειών και τραπεζών σχετικά με το πώς διαχειρίζονται θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, κλιματικής αλλαγής, υπεύθυνων επενδύσεων και εργασιακών πρακτικών. Κατόπιν της ανάλυσης, ο FTSE γνωστοποιεί σε διεθνείς επενδυτές τις εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια της αξιολόγησης και καταφέρνουν να ενταχθούν στο δείκτη.

 

Το Μάιο του 2023 ο δείκτης περιλαμβάνει 551 εταιρείες, από τις οποίες οι 136 ανήκουν στο χρηματοπιστωτικό κλάδο.

 

Σταθερά προσηλωμένος στις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής των Ηνωμένων Εθνών, o Όμιλος Πειραιώς χαράσσει δυναμική πορεία αειφορίας για να εκπληρώσει το στόχο του για θετικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους, τους πελάτες και τους εργαζομένους της.