ΕΕ: Ισχυρή δέσμευση για την υλοποίηση στόχων βιώσιμης ανάπτυξης

Σήμερα, 19 Ιουλίου, ο Επίτροπος Οικονομίας κ. Πάολο Τζεντιλόνι και η Επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν θα παρουσιάσουν στο πολιτικό φόρουμ υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, το οποίο πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη, την πρώτη εθελοντική αξιολόγηση της ΕΕ σχετικά με την εφαρμογή της Ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η αξιολόγηση παρέχει μια επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο οι εσωτερικές και εξωτερικές δράσεις της ΕΕ συμβάλλουν στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε χώρες εταίρους ανά τον κόσμο.

Στη συνέχεια, αμφότεροι οι Επίτροποι θα συμμετάσχουν στην ημερήσια ενημέρωση που παρέχει ο ΟΗΕ στον Τύπο, ενώ θα συμμετάσχουν και στην παράλληλη εκδήλωση με τίτλο «Αναζωογόνηση των εταιρικών σχέσεων για τους ΣΒΑ», η οποία διοργανώνεται από την ΕΕ. Θα υπογραμμίσουν τη σημασία της εταιρικής σχέσης και της προσέγγισης «στο επίπεδο του συνόλου της διοίκησης» όσον αφορά την υλοποίηση των ΣΒΑ εντός της ΕΕ, καθώς και το πώς η Global Gateway, η παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για βιώσιμες επενδύσεις σε υποδομές, αποσκοπεί στην ευρύτερη στήριξη της υλοποίησης των ΣΒΑ.

Επιπλέον, η Επίτροπος κ. Ουρπιλάινεν θα μιλήσει σε δύο εκδηλώσεις για τη νεολαία, όπου θα τονίσει τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ στην ενδυνάμωση της νεολαίας μέσω διεθνών εταιρικών σχέσεων. Η Επίτροπος θα πραγματοποιήσει επίσης σειρά συναντήσεων με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Ο Επίτροπος κ. Τζεντιλόνι θα εκφωνήσει σήμερα δήλωση εκ μέρους της ΕΕ στη γενική συζήτηση του πολιτικού φόρουμ υψηλού επιπέδου, ενώ αύριο θα συμμετάσχει στη συζήτηση με το Εμπορικό Επιμελητήριο ΕΕ-Αμερικής με θέμα «Η θέση της Ευρώπης σε έναν κόσμο γεωπολιτικών εντάσεων και αντιπαλότητας».