Μαρίνες D-Marin: Οι γαλάζιες σημαίες δέσμευση του Ομίλου στην Προστασία του Περιβάλλοντος

Σε δεκατέσσερις μαρίνες του Ομίλου D-Marin απονεμήθηκε το βραβείο ποιότητας «Γαλάζια Σημαία», αποτελώντας μία ακόμη αναγνώριση της δέσμευσης του Ομίλου για την προστασία του περιβάλλοντος και της θαλάσσιας ζωής. Το βραβείο της Γαλάζιας Σημαίας αποδόθηκε στις μαρίνες της D-Marin στην Ελλάδα, την Τουρκία, την Κροατία, την Ιταλία και την Ισπανία. Η μαρίνα Ζέας στην Ελλάδα είναι η πιο πρόσφατη μαρίνα D-Marin που τιμήθηκε με Γαλάζια Σημαία, ενώ οι άλλες μαρίνες του Ομίλου ανανέωσαν την αναγνώριση που είχαν λάβει το 2022.

Η εμβληματική Γαλάζια Σημαία, η οποία απονέμεται ως σύμβολο ποιότητας από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, συνιστά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα βραβεία για παραλίες και μαρίνες. Τα κριτήρια για την απονομή είναι αυστηρά και απαιτούν τη συμμόρφωση με συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφάλειας, προσβασιμότητας, περιβαλλοντικής προστασίας και εκπαίδευσης. Το πιστοποιητικό της Γαλάζιας Σημαίας έχει ισχύ για ένα έτος και ανανεώνεται κάθε χρόνο, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής διατήρηση της περιβαλλοντικής ευθύνης.

Η D-Marin έχει σχεδιάσει μία ισχυρή στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Διακυβέρνησης (ESG) με το όραμα να δημιουργήσει «Βιώσιμες μαρίνες για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές». Έχει καταφέρει να αναγνωριστεί για τα υψηλότερα πρότυπα θαλάσσιας και παράκτιας προστασίας, μέσα από την εφαρμογή αυτών των πρωτοβουλιών Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) σε όλες τις μαρίνες του Ομίλου.

Ο έλεγχος και η επεξεργασία της ποιότητας του νερού, οι καθαρισμοί των ακτών με τη συνδρομή του ανθρώπινου δυναμικού των μαρίνων και της τοπικής κοινότητας, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια, η ηθική διαχείριση αποβλήτων και οι βιώσιμες επενδύσεις είναι όλες δραστηριότητες που συνέβαλαν σημαντικά στην απόκτηση και ανανέωση της βράβευσης των μαρίνων με Γαλάζια Σημαία.

Η Γαλάζια Σημαία αντιπροσωπεύει ένα διεθνές πρόγραμμα προστασίας της θάλασσας και των ακτών με πρωταρχικό στόχο τη βιώσιμη διαχείριση και διακυβέρνηση της θάλασσας και της ακτογραμμής.