ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ METRO: Ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση και ανάπτυξη των στελεχών της εταιρείας σε συνεργασία με το ΟΠΑ

Η METRO, ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Ελλάδα, επενδύει διαχρονικά στους ανθρώπους της θέτοντας ως προτεραιότητα την εκπαίδευση και την ανάπτυξή τους σε όλα τα επίπεδα.

Έχοντας τοποθετήσει στο επίκεντρο την Εκπαίδευση και Ανάπτυξη των εργαζομένων της, σχεδίασε και υλοποίησε για 3η συνεχόμενη εκπαιδευτική ακαδημαϊκή χρονιά την ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΜΕΤRO, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κύριο Ιωάννη Νικολάου.

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού επιπέδου των στελεχών που δραστηριοποιούνται στα καταστήματα My market και METRO Cash & Carry, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα του διοικητικού τους ρόλου, μέσα από την απόκτηση σύγχρονων επιστημονικών γνώσεων σε θέματα οργάνωσης διοίκησης των επιχειρήσεων.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είχε διάρκεια 160 ώρες και ολοκληρώθηκε σε 8 μήνες. Περιλάμβανε 12 θεματικές ενότητες οι οποίες κάλυψαν όλες τις δραστηριότητες μιας μεγάλης, σύγχρονης επιχείρησης στο retail, με εισηγητές κορυφαίους καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Στην Τελετή αποφοίτησης που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο, όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα γνωρίζει ήδη μεγάλη επιτυχία και τον Οκτώβριο αναμένεται να ξεκινήσει η 4η σειρά στελεχών της εταιρείας.