Εθνική Τράπεζα: Δυναμική παρουσία στη ΔΕΘ και έμφαση στο ESG

¢ðïøç õðïêáôáóôÞìáôïò ôçò ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò, ôçí ÔåôÜñôç 8 ÓåðôÝìâñç 2010. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÓÕÌÅËÁ ÐÁÍÔÆÁÑÔÆÇ

Αυτό το Σάββατο 16/9 και ώρα 13:00 στο open stage του ΕΒΕΑ (περίπτερο 13), θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση ESG 1.0: Προκλήσεις και ευκαιρίες. Βασικοί άξονες του ESG που θα συζητηθούν είναι: Περιβάλλον, Κοινωνική Ευθύνη και, Εταιρική Διακυβέρνηση, ενώ θα διερευνηθεί η συμμετοχή σε κάθε άξονα στελεχών φορέων, επιχειρήσεων, ερευνητών και startupppers.

Η εκδήλωση είναι συνδιοργάνωση του NBG Business Seeds σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, το ΟΚ!Τhess,το Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο και τη Bayer Hellas.

 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης

ESG 1.0: Προκλήσεις και ευκαιρίες

ΔΕΘ 2023, Σάββατο 16/9, 13:00 Stage EBEA, Pavilion 13

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ: Χάρης Λαμπρόπουλος, Πρόεδρος ΕΑΤΕ, Μέλος ΔΣ EBEA

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: Γιατί ESG: Δρ. Σπύρος Αρσένης, Επικεφαλής Ανάπτυξης Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, Εθνική Τράπεζα

13:10-13:40 Περιβάλλον: Προκλήσεις και ευκαιρίες για την Επιχειρηματικότητα
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Σόνια Μουσαβερέ, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων, Bayer Ελλάς

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: Αθανάσιος Τσαυτάρης, ομ. Καθηγητής Γεωπονίας

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:
Δρ. Σπύρος Αρσένης, Εθνική Τράπεζα, μέλος ΔΣ ΕΛΛΕΤ
Αθανάσιος Κουιμτζής, Πρόεδρος Επιτροπής Αγροδιατροφής Amcham
Αθανάσιος Τσαυτάρης, ομ. Καθηγητής Γεωπονίας

13:40-14:10 Κοινωνική Ευθύνη και Συμπερίληψη
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Δρ. Παναγιώτης Κετικίδης, Πρόεδρος Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:
Χάρης Γερεμτζές, CEO Aidplex
Νικόλας Καρύδης, Διευθυντής The People’s Trust
Γιάννης Καστούρας, Μέλος CSE, Bayer Ελλάς

14:10-14:40 Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηθική
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΕΣ: Λίτσα Παναγιωτοπούλου, Πρόεδρος Επιτροπής Εκπαίδευσης, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, Amcham

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:
Αντώνης Ηλίας, Co-founder TECS Capital
Απόστολος Σίσκος, Μέλος ΔΣ ΕΒΕΑ

14:40-15:00 Συμπεράσματα
Μιχάλης Κούπκας, Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δήμος Θεσσαλονίκης
Χάρης Λαμπρόπουλος, Πρόεδρος ΕΑΤΕ, Μέλος ΔΣ EBEA
Έρη Τόκα, Υπεύθυνη Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ΑΠΘ