Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών: Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης τίθεται σε ισχύ για την ΕΕ

Την 1η Οκτωβρίου, τίθεται σε ισχύ για την ΕΕ η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης αποτελεί ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την προστασία των γυναικών από κάθε μορφή βίας. Αποσκοπεί στην πρόληψη, τη δίωξη και την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και της εξ οικείων βίας, καθώς και στην εφαρμογή ολοκληρωμένων και συντονισμένων πολιτικών.

Η ΕΕ στο σύνολό της συμφωνεί να δεσμεύεται από τη Σύμβαση, ενώ τα κράτη μέλη της θα πρέπει να εφαρμόσουν σχετικά μέτρα. Η Αντιπρόεδρος για θέματα Αξιών και Διαφάνειας κ. Βιέρα Γιούροβα δήλωσε τα εξής: «Η βία κατά των γυναικών αποτελεί αντικείμενο λογοκρισίας στις δημοκρατικές μας κοινωνίες. Μία στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία από την ηλικία των 15 ετών, αλλά πάρα πολλές εξ αυτών δεν το λένε πουθενά. Πάρα πολλοί παραβάτες παραμένουν ατιμώρητοι. Πρέπει να αναλάβουμε δράση και η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης αποτελεί τη νομική μας απάντηση για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών. Θα συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και τη διασφάλιση αποτελεσματικής προστασίας και στήριξης για όλα τα θύματα.»

Η Επίτροπος Ισότητας κ. Χέλενα Ντάλι δήλωσε σχετικά: «Η έναρξη ισχύος της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης αποτελεί σημαντικό βήμα για την ΕΕ. Αυτός ο χρυσός κανόνας αναγνωρίζει ότι η βία κατά των γυναικών συνιστά παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους. Για να ζούμε όλες και όλοι σε μια δίκαιη και ισότιμη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι γυναίκες και τα κορίτσια πρέπει να μπορούν να ζουν χωρίς καθημερινή ανασφάλεια, φόβο και βία. Η ιστορική έναρξη ισχύος της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης αποτελεί ένα καλό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.»