«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμμετείχε στο 2ο Global Wellbeingr Forum

Στο συνέδριο «2ο Global Wellbeingr Forum – Ενδυναμώνουμε τους Ανθρώπους, Αγκαλιάζουμε τη Γη | H Ψυχική Υγεία στο Κέντρο του Οικοσυστήματος που διασφαλίζει τη Βιωσιμότητα του Πλανήτη», που διοργάνωσε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, 10 Οκτωβρίου, η Wellbeingr ΑΜΚΕ, συμμετείχε με επιτυχία «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Το «2ο Global Wellbeingr Forum» πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο, και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμμετείχε στο πλαίσιο της ενότητας «Η Εκπαίδευση ως Βασικό Εργαλείο Διαμόρφωσης των Βιώσιμων Κοινωνιών του Μέλλοντος», με συντονιστή της ενότητας τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Καθηγητή, Ιωάννη Καλαβρουζιώτη.

Την έρευνα που πραγματοποίησε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με τίτλο: «Εμπειρικά ευρήματα της μέτρησης και της χαρτογράφησης της παιδικής ευημερίας στην Ελλάδα για το 2022-2023: Η σημασία της εκπαίδευσης» παρουσίασε στο συνέδριο, η Επιστημονική Υπεύθυνη του Εθνικού Παρατηρητηρίου Παιδικής Ευημερίας του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και Καθηγήτρια του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Ειρήνη Λεριού.

Σύμφωνα με την έρευνα του Οργανισμού:

  • Ηθική Παιδεία (Moral Education), συνιστά καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη της παιδικής ευημερίας (ChildWellbeing). Η προώθηση της παιδικής ευημερίας εξασφαλίζει μελλοντικές, βιώσιμες κοινωνίες. Ως ηθική παιδεία εννοείται η εκπαίδευση εκείνη που καλλιεργεί στο άτομο το πώς πρέπει να είναι ως ωραίος άνθρωπος. Η έμφαση δίνεται στην ενσυναίσθηση, στην αγάπη προς τον συνάνθρωπο, τη φύση, τα ζώα, στις αξίες, στην απουσία bullyingκαι στην κοινωνική αλληλεγγύη.
  • 1 στα 4 παιδιά όλων των σχολικών κατηγορίων σε όλη τη χώρα, θα επιθυμούσε το σχολείο του να κάνει περισσότερα για την καλλιέργεια της ηθικής παιδείας.
  • Το προηγούμενο ποσοστό διαμορφώνεται στο 1 στα 3 παιδιά για τις περιφέρειες, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας.
  • Επομένως, η ηθική εκπαίδευση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αξιόλογο αγαθό κατά Musgrave. Σύμφωνα με την οικονομική επιστήμη ως αξιόλογα αγαθά εννούνται αυτά τα αγαθά που θα πρέπει να παρέχονται δωρεάν από το κράτος ακόμα κι αν τα άτομα δεν τα ζητούν γιατί δε γνωρίζουν ποιο είναι το συμφέρον τους. Ως παράδειγμα τέτοιου αγαθού ο Musgrave δίνει την όπερα.

Αν και σήμερα η εκπαίδευση σε παγκόσμιο επίπεδο δίνει περισσότερο έμφαση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, παρά στην καλλιέργεια του πώς πρέπει να είμαστε και ως ωραίοι άνθρωποι αυτό είναι κάτι που πρέπει σταδιακά να μεταβληθεί. Στη χώρα μας η εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν, άρα η ηθική παιδεία μπορεί να αντιμετωπιστεί ως αξιόλογο κατά Musgrave αγαθό.

  • Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις περιφέρειες, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας

Σε αυτή την ενότητα του συνεδρίου συμμετείχαν επίσης o Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, Καθ. Περικλής Μήτκας, ο Πρέσβης της Φινλανδίας στην Ελλάδα και Αλβανία, κ. Jari Gustafsson, και ο Διευθυντής του Διεπιστημονικού Κέντρου Έρευνας στην Πολιτότητα, την Εκπαίδευση και την Κοινωνία, Καθ. Μιχάλης Κακός.

Το Εθνικό Παρατηρητήριο της Παιδικής Ευημερίας του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι το αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης του ερευνητικού προγράμματος, που υλοποίησε το Πάντειο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με τον Οργανισμό, και είχε τίτλο: «Η κατανόηση, η μέτρηση και η παρακολούθηση της παιδικής ευημερίας: Ένα σχέδιο δράσης με “Το Χαμόγελο”», (C.W. – SMILE). Το Παρατηρητήριο είναι επιφορτισμένο με τη διεξαγωγή της πανελλήνιας έρευνας στην παιδική ευημερία. Σκοπό λοιπόν έχει την καταγραφή, με πολυπρισματικό τρόπο, της παιδικής ευημερίας στην Ελλάδα και προσφέρει σταθερά και δωρεάν μέσω της ιστοσελίδας του, μια διαχρονική χαρτογράφηση της παιδικής ευημερίας. Με βάση τα ευρήματα του Παρατηρητηρίου, ο Οργανισμός:

  • Σχεδιάζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες και δράσεις του για την αντιμετώπιση της Παιδικής Φτώχειας
  • Έχει στη διάθεσή του την καταγραφή συγκεκριμένων αναγκών των παιδιών και των οικογενειών τους (ποσοτικά, ποιοτικά, γεωγραφικά) ώστε να παρεμβαίνει αποτελεσματικά στο πεδίο για τη στοχευμένη επίλυση των προβλημάτων.
  • Ενημερώνει τους θεσμικά συναρμόδιους φορείς, με στόχο την παρέμβασή τους και τον σχεδιασμό ανάλογων δράσεων.