Σ. ΜΑΒΙΔΟΥ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. GALAXY: Επενδύει στην πράσινη ενέργεια

Για την Σ. ΜΑΒΙΔΟΥ. & ΥΙΟΙ Ο.Ε. GALAXY είναι προτεραιότητα η οικονομική ανάπτυξη να επιτυγχάνεται με βιώσιμους όρους για την κοινωνία και το περιβάλλον. Μετά την επίτευξη του στόχου για μείωση του πλαστικού κατά 30 τόνους σε ετήσια βάση από το 2020 και σε συνέχεια της στρατηγικής της εταιρίας για ένα καθαρότερο και πιο πράσινο περιβάλλον, επένδυσε το 2023 στη δημιουργία φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 200kw, τον οποίο και έθεσε σε λειτουργία στις 15 Νοεμβρίου του 2023, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην παραγωγή καθαρής και ανανεώσιμης ενέργειας. Την ολοκλήρωση του έργου εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού σταθμού ανέλαβε η MMS ENERGY AE καθώς επίσης και τον ΔΕΔΔΗΕ.