Διεθνής έρευνα Global Link: Οι καταναλωτές υποστηρίζουν εταιρείες/προϊόντα συμβατά με πρακτικές ESG

Η Global Link παρουσίασε σε webinar τα αποτελέσματα διεθνούς έρευνας που διεξήγαγε πρόσφατα σε θέματα ESG.  Η έρευνα κάλυψε 17 χώρες σε 4 ηπείρους με δείγμα 9,600 καταναλωτές. Το webinar παρακολούθησαν περισσότερα από 120 στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών και απέσπασε εξαιρετικά σχόλια.

 

Η έρευνα έδειξε διεθνώς περιορισμένη γνώση των θεμάτων ESG αλλά και ενδιαφέρον για ενημέρωση. Ο πυλώνας Περιβάλλον έχει την μεγαλύτερη βαρύτητα σε όλες τις χώρες, ενώ στην Ελλάδα ο πυλώνας Κοινωνία έχει αυξημένη σημασία με την Εταιρική Διακυβέρνηση να βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο.

 

Η ενημέρωση του κοινού θεωρείται κατά κύριο λόγο ευθύνη των κυβερνήσεων και δευτερευόντως των εταιρειών και των ίδιων των πολιτών.  Οι Έλληνες βασίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τον διεθνή μέσο όρο στην κυβέρνηση, ενώ είναι σκεπτικοί για τον ρόλο των ΜΚΟ.

 

Η επιδίωξη στόχων ESG έχει υψηλή αποδοχή σε όλες τις χώρες.  Υπάρχουν όμως αμφιβολίες, ιδίως στην Ελλάδα, για την ουσιαστική δέσμευση και τα κίνητρα των εταιρειών.  Πρέπει λοιπόν να δίνεται έμφαση σε ουσιαστικές δράσεις με ορατό αντίκτυπο και όχι απλώς σε συμβολικές χειρονομίες.  Ενέργειες που μπορεί να παραπέμπουν σε παραπλανητικές τακτικές Green / Social Washing θα φέρουν αντίθετα αποτελέσματα.

 

Η συμμόρφωση με τις αρχές ESG εκτός από κανονιστική υποχρέωση, αποτελεί και σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  Πρέπει να επικοινωνείται και εσωτερικά και εξωτερικά, καθώς ενισχύει την πιστότητα των πελατών αλλά και του προσωπικού.  Η επικοινωνία ιδανικά πρέπει να συμπεριλάβει αποδεικτικά στοιχεία ελεγμένα από ανεξάρτητο σώμα.

 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί σημείο αναφοράς για την παρακολούθηση των στάσεων των καταναλωτών σε έναν τομέα αυξανόμενης σημασίας.  Ελπίζουμε ότι θα λειτουργήσει ως καταλύτης για ουσιαστικές συζητήσεις και δράσεις προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.