KPMG: Σημαντικές οι αναξιοποίητες πράσινες επενδυτικές ευκαιρίες στην Αφρική

COP28 social - image 1

Στη σύνοδο COP28 για την κλιματική αλλαγή, η KPMG προέτρεψε τους επενδυτές να μην παραβλέπουν τις δυνατότητες κλιματικής χρηματοδότησης της Αφρικής και να συμβάλλουν προς μια δίκαιη παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση.

  • Μια νέα «λευκή βίβλος» της KPMG αναδεικνύει τις σημαντικές αναξιοποίητες ευκαιρίες για πράσινες επενδύσεις στην Αφρική
  • Η Αφρική χρειάζεται US$ 277 δισ. ετησίως μέχρι το 2030 για να ανταποκριθεί στους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού, με τις τρέχουσες ετήσιες ροές χρηματοδότησης για το κλίμα στην ήπειρο να ανέρχονται σε μόλις US$ 29,5 δισ.
  • Και ενώ το μερίδιο της Αφρικής στις παγκόσμιες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ανέρχεται στο 3%, η «λευκή βίβλος» περιγράφει λεπτομερώς τις σημαντικές ευκαιρίες για επενδύσεις σε ΑΠΕ, όπως ο άνεμος, η ηλιακή ενέργεια και το υδρογόνο με χαμηλές εκπομπές άνθρακα
  • Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ανεκμετάλλευτη δυνατότητα της αιολικής ενέργειας, με τις πρόσφατες έρευνες να δείχνουν ότι 27 μόνο χώρες στην Αφρική διαθέτουν αιολικό δυναμικό, επαρκές για να καλύψει τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας ολόκληρης της ηπείρου, παρά το γεγονός ότι η Αφρική χρησιμοποιεί μόλις το 0,01% του αιολικού δυναμικού της

Η KPMG δημοσίευσε μια νέα έκθεση που υπογραμμίζει τις σημαντικές ευκαιρίες για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Αφρική, αναλύοντας τις αναξιοποίητες πράσινες επενδυτικές ευκαιρίες ύψους σχεδόν US$ 250 δις. σε τομείς όπως η ηλιακή ενέργεια, η αιολική ενέργεια και το υδρογόνο.

Με τις τρέχουσες συνθήκες, η Αφρική θα χρειάζεται US$ 277 δισ. κάθε χρόνο μεταξύ του 2020 και του 2030 για να ανταποκριθεί στους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού και να υλοποιήσει τις Εθνικά Καθορισμένες Συνεισφορές της, προκειμένου να συμβάλει στον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5°C, σύμφωνα με την πρωτοβουλία “Climate Policy Initiative”. Παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή λαμβάνει ετήσια χρηματοδότηση για το κλίμα μόνο US$ 29,5 δισ., που σημαίνει ότι απαιτούνται σημαντικά μεγαλύτερες εισροές τόσο από δημόσιες όσο και από ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις από εγχώριες και διεθνείς πηγές.

Σύμφωνα με την έκθεση «Κλιματικές Επενδύσεις στην Αφρική», καθώς η Αφρική εισέρχεται ταχύτατα σε μια πολυαναμενόμενη περίοδο οικονομικής ευημερίας, και όντας τόπος πλούσιος σε ορυκτά και πόρους, υπάρχει μια προφανής αλλά ακόμα αναξιοποίητη ευκαιρία για επενδυτές του ιδιωτικού τομέα.

Ο Pieter Scholtz, ESG Africa Partner Lead της KPMG δήλωσε «Οι προσπάθειες για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής δεν είναι πιθανό να πετύχουν εάν δεν λάβουμε υπόψη μας την Αφρική. Η αφρικανική ήπειρος διαθέτει κάποιες από τις σημαντικότερες και πιο κερδοφόρες ευκαιρίες στον πλανήτη για επενδύσεις στην παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση.

Είτε πρόκειται για την ηλιακή ή την αιολική ενέργεια ή το πράσινο υδρογόνο – αυτή τη στιγμή ανοίγει ένα παράθυρο για κλιματικές επενδύσεις στην Αφρική. Οι έξυπνοι επενδυτές μπορούν να πετύχουν εξαιρετικές αποδόσεις εάν είναι πρόθυμοι να ενεργήσουν ως πρωτοπόροι στην ήπειρο».

Παρά τους άφθονους ανανεώσιμους πόρους ενέργειας και τις αχανείς μη καλλιεργήσιμες εκτάσεις, η Αφρική λαμβάνει επί του παρόντος μόνο το 3% των παγκόσμιων επενδύσεων σε ΑΠΕ, σε πλήρη αντίθεση με το γεγονός ότι πρόκειται για μια ήπειρο που φιλοξενεί το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η «λευκή βίβλος» επομένως εξηγεί γιατί οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα θα είναι ζωτικής σημασίας για να καλύψουν το χάσμα στην ηλεκτρική ενέργεια στην Αφρική και να βοηθήσουν στην απαλλαγή των βιομηχανιών και οικονομιών από τον άνθρακα, προκειμένου να στηρίξουν τη δίκαιη μετάβαση στην περιοχή.

Αν και στην περιοχή οι επενδυτές σίγουρα συναντούν εμπόδια, οι αντιληπτοί κίνδυνοι είναι μεγαλύτεροι από τους πραγματικούς. Η έκθεση εξετάζει τα προβλήματα που αναφέρονται συχνότερα, όπως η πολιτική αστάθεια, οι ρυθμιστικές ανησυχίες και οι περιορισμένες υποδομές δικτύων, τονίζοντας ότι αυτά είναι αδιαμφισβήτητα αλλά όχι ανυπέρβλητα, καθώς υπάρχουν και σε αυτά διαφοροποιήσεις και διαβαθμίσεις.

Η «λευκή βίβλος» σκιαγραφεί για τους επενδυτές τις δυνατότητες της Αφρικής για απαλλαγή από τον άνθρακα, παρέχοντας μια ανάλυση των κινδύνων και των ευκαιριών της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας και του πράσινου υδρογόνου. Άλλα βασικά συμπεράσματα είναι τα εξής:

  • Αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού της Αφρικής – Η έκθεση τονίζει ότι εάν η Αφρική εκμεταλλευόταν όλους τους αιολικούς της πόρους για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, θα μπορούσε εύκολα να γεφυρώσει το τρέχον χάσμα ενεργειακού εφοδιασμού στην ήπειρο. Υπάρχουν άφθονες ευκαιρίες για μεγαλύτερες επενδύσεις και σημαντικές υποδομές, με τη Διεθνή Χρηματοοικονομική Εταιρεία (IFC) να εκτιμά ότι το αιολικό δυναμικό της Αφρικής είναι τόσο σημαντικό που θα μπορούσε να καλύψει κατά 250 φορές πολλαπλάσια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό δείχνει την τεράστια δυνατότητα για βιώσιμη παραγωγή ενέργειας που παραμένει σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητη.
  • Ανεπαρκείς επενδύσεις στην ηλιακή ενέργεια – Οι ανεπαρκείς επενδύσεις έχουν οδηγήσει σε ανεπαρκείς υποδομές και υψηλό κόστος στον τομέα της ηλιακής ενέργειας. Το τρέχον ηλιακό δυναμικό της Αφρικής εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περισσότερο από 1000 φορές το σημερινό δυναμικό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια, ωστόσο μόνο λίγες χώρες το έχουν αναπτύξει με συστηματικό τρόπο. Αυτό είναι ενδεικτικό της σημαντικής επενδυτικής ευκαιρίας που υπάρχει – με τα πλεονεκτήματα της ποιότητας, της απόδοσης και της αφθονίας της ηλιακής ακτινοβολίας στην αφρικανική ήπειρο.
  • Η δύναμη του πράσινου υδρογόνου – Παρά το γεγονός ότι η Αφρική έχει μερικές από τις σημαντικότερες δυνατότητες παγκοσμίως για την παραγωγή υδρογόνου και αμμωνίας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με σχετικά χαμηλό κόστος, η τρέχουσα χρήση υδρογόνου χαμηλών εκπομπών άνθρακα στην ήπειρο είναι ελάχιστη. Εάν οι υφιστάμενες δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών τηρηθούν από τις κυβερνήσεις παγκοσμίως, προβλέπεται ότι θα αυξηθεί ραγδαία η ζήτηση για έργα πράσινου υδρογόνου. Η ύπαρξη άφθονων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τεράστιων καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Αφρική την τοποθετούν σε μοναδικά καλή θέση για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου, που θα δράσει καταλυτικά για την ευρύτερη διαδικασία εκβιομηχάνισης στην ήπειρο.

Ο Δρ. Benedikt Herles, EMA Head of ESG Insights & Innovation, Head of Country Practice Africa, δήλωσε «Παρά την δυνατότητα της περιοχής να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην παγκόσμια αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η Αφρική συνεχίζει να περιορίζεται από τις ανεπαρκείς επενδύσεις και μια σειρά παρανοήσεων σχετικά με την ελκυστικότητά της ως τοποθεσίας για άμεση πράσινη χρηματοδότηση. Στην Αφρική βρίσκουμε μερικές από τις μεγαλύτερες και πιο κερδοφόρες ευκαιρίες του πλανήτη για επενδύσεις στην παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση, καθιστώντας την έναν μοναδικά ελκυστικό αποδέκτη πράσινων επενδύσεων.

Οι επενδυτές για το κλίμα αναζητούν νέες και αναδυόμενες αγορές για να τοποθετήσουν τα κεφάλαιά τους. Οι διαφοροποιήσεις και οι ιδιαιτερότητες του δυναμικού της Αφρικής θα πρέπει να αναγνωρίζονται και οι ιδιώτες επενδυτές να αντιλαμβάνονται τα μοναδικά πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά της περιοχής όσον αφορά όχι μόνο τις επενδύσεις για το κλίμα, αλλά την ευρύτερη συμβολή στην παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση από τη σκοπιά τόσο του περιβαλλοντικού όσο και του κοινωνικού αντίκτυπου».

Η έκθεση καλεί τους επενδυτές και τις κοινότητες πράσινης χρηματοδότησης να εντείνουν τις επενδύσεις τους για το κλίμα στην Αφρική, προκειμένου να διασφαλίσουν μια δίκαιη μετάβαση, να αξιοποιήσουν το ενεργειακό δυναμικό της Αφρικής και να επεκτείνουν τις επενδυτικές ροές που σχετίζονται με το κλίμα, εισπράττοντας ταυτόχρονα τα οφέλη της καθαρής και βιώσιμης ενέργειας.