ΕΕ: Επενδύει άλλα 2 δισ. ευρώ σε έργα υποδομών καθαρής ενέργειας μέσω του Ταμείου Εκσυγχρονισμού

Στο πλαίσιο του Ταμείου Εκσυγχρονισμού, σήμερα εκταμιεύτηκαν 2,17 δισ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων εννέα κρατών μελών μέσω 19 επιλεγμένων έργων. Οι επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν τις χώρες της ΕΕ με χαμηλότερο εισόδημα να επιτύχουν τους κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους τους για το 2030, θα μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας και των μεταφορών και θα βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση.

Κατόπιν επενδύσεων ύψους 2,49 δισ. ευρώ για 31 έργα, οι οποίες ανακοινώθηκαν τον Ιούνιο, με τη σημερινή εκταμίευση άλλων 2,17 δισ. ευρώ, οι συνολικές επενδύσεις του Ταμείου Εκσυγχρονισμού για το 2023 ανέρχονται σε 4,66 δισ. ευρώ για 50 έργα. Τα έργα εστιάζουν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών δικτύων, στην ενεργειακή απόδοση και στην αντικατάσταση της παραγωγής άνθρακα με καύσιμα χαμηλότερης έντασης άνθρακα. Φέτος, στήριξη από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού χορηγήθηκε στη Βουλγαρία (197 εκατ. ευρώ), την Κροατία (88 εκατ. ευρώ), την Τσεχία (1,848 δισ. ευρώ), την Εσθονία (66 εκατ. ευρώ), τη Λετονία (5 εκατ. ευρώ), τη Λιθουανία (11 εκατ. ευρώ), την Πολωνία (221 εκατ. ευρώ), τη Ρουμανία (2,169 δισ. ευρώ) και τη Σλοβακία (60 εκατ. ευρώ).

Το Ταμείο Εκσυγχρονισμού χρηματοδοτείται με έσοδα από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ). Από το 2021 που θεσπίστηκε έχει εκταμιεύσει κονδύλια συνολικού ύψους 9,68 δισ. ευρώ από έσοδα του ΣΕΔΕ της ΕΕ, βοηθώντας τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την πράσινη μετάβαση. Μια επισκόπηση των προηγούμενων εκταμιεύσεων του Ταμείου είναι διαθέσιμη εδώ.