Epson: Μεταβαίνει πλήρως σε 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η Seiko Epson Corporation είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι, από τον Δεκέμβριο του 2023, όλη η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται στις εγκαταστάσεις του ομίλου Epson σε όλο τον κόσμο1 προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Αυτό καθιστά την Epson την πρώτη2 στην εγχώρια κατασκευαστική βιομηχανία που ολοκληρώνει τη μετάβαση σε ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια σε όλες τις εγκαταστάσεις της παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας. Ο Όμιλος Epson καταναλώνει περίπου 876 GWh3 ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως. Με την προμήθεια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη αυτής της ζήτησης, η Epson αναμένει να μειώσει τις ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 400.000 τόνους.

Η Epson δεσμεύτηκε δημοσίως να καταστεί απαλλαγμένη από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και τους υπόγειους πόρους4 στο περιβαλλοντικό της όραμα για το 2050. Η χρήση ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένα βασικό μέσο με το οποίο η Epson επιδιώκει να επιτύχει τον στόχο της για την επίτευξη της απαλλαγής από τον άνθρακα. Σύμφωνα με αυτό, η Epson δήλωσε, τον Μάρτιο του 2021, ότι θα μεταβεί σε 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια σε όλες τις εγκαταστάσεις του ομίλου Epson1 σε όλο τον κόσμο έως το 2023. Τον Νοέμβριο του 2021, η μετάβαση ολοκληρώθηκε στην Ιαπωνία. Η παγκόσμια μετάβαση σε ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τον Δεκέμβριο του 2023.

Εκτός από την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η Epson θα προωθήσει την ευρύτερη υιοθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μεταξύ άλλων με την παραγωγή περισσότερης δικής της ενέργειας και με την υποστήριξη της ανάπτυξης νέων πηγών ενέργειας μέσω της συνδημιουργίας5. Η Epson θα μειώσει την κατανάλωση ενέργειας που σχετίζεται με την παραγωγή και τα προϊόντα και θα επιδιώξει περαιτέρω πρόοδο στην ανακύκλωση των πόρων για την επίτευξη του στόχου να καταστεί αρνητική ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Βήματα που έχουν ληφθεί για τη μετάβαση σε 100% χρήση ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας σε όλες τις εγκαταστάσεις του ομίλου Epson1

Μάρτιος 2021: Δημόσια δέσμευση για τη μετάβαση σε 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια σε όλες τις εγκαταστάσεις

Απρίλιος 2021: Ναγκάνο, Ιαπωνία: Ολοκλήρωση της αλλαγής σε όλες τις εγκαταστάσεις στην τοπική περιοχή της Επαρχίας Ναγκάνο, Ιαπωνία

Νοέμβριος 2021: Η αλλαγή ολοκληρώνεται σε όλες τις εγκαταστάσεις στην Ιαπωνία

Δεκέμβριος 2023: Ολοκλήρωση της αλλαγής σε όλες τις εγκαταστάσεις παγκοσμίως

Ο Yasunori Ogawa, Global President, Epson, δήλωσε: «Για οκτώ δεκαετίες, η Epson έχει επιδείξει μια προληπτική προσέγγιση στην περιβαλλοντική δράση. Διατηρήσαμε τη δέσμευση του ιδρυτή για τη προστασία της κοντινής λίμνης Suwa και γίναμε η πρώτη εταιρεία στον κόσμο που εξάλειψε τα CFC από τις διαδικασίες παραγωγής μας. Τώρα έχουμε ολοκληρώσει με επιτυχία τη μετάβαση σε 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου Epson σε μόλις δύο χρόνια και δέκα μήνες από τότε που δηλώσαμε τη δέσμευσή μας να το κάνουμε το 2021. Αυτό όχι μόνο θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε τους δικούς μας στόχους, αλλά θα συμβάλει επίσης στη διευκόλυνση της ευρύτερης υιοθέτησης της ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας στην κοινωνία με τη διάδοση της ευαισθητοποίησης. Ο στόχος μας για την υλοποίηση της κοινωνικής βιωσιμότητας είναι ένα μεγαλύτερο θέμα, γεμάτο προκλήσεις, αλλά θα δράσουμε με αποφασιστικότητα για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα με πνεύμα δημιουργικότητας και πρόκλησης».

Η Epson πιστεύει ότι η φιλοσοφία της για αποτελεσματική, συμπαγή και με ακρίβεια καινοτομία βελτιώνει τις ζωές και συμβάλλει στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου και θα συνεχίσει να εφαρμόζει πρακτικές που ευθυγραμμίζονται με αυτόν τον σκοπό, κινούμενη έτσι προς τον επιδιωκόμενο στόχο της για την επίτευξη βιωσιμότητας και τον εμπλουτισμό των κοινοτήτων σε συνδυασμό με τους πελάτες και τους συνεργάτες της.

1 Εξαιρούνται ορισμένοι χώροι πωλήσεων και μισθωμένα ακίνητα όπου δεν μπορεί να προσδιοριστεί η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε.

2 Μεταξύ των ιαπωνικών εταιρειών που έχουν ενταχθεί στο RE100. Ισχύει από τις 9 Ιανουαρίου 2024, σύμφωνα με την έρευνα της Epson.

3Αποτελέσματα για το οικονομικό έτος 2022 που έληξε τον Μάρτιο του 2023. Περιλαμβάνει την ηλεκτρική ενέργεια του συστήματος συμπαραγωγής (CGS) και την ιδιωτικά παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια.

4 Χωρίς μη ανανεώσιμους πόρους, όπως πετρέλαιο και μέταλλα.

5Ένα έργο για την επέκταση της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη περιφέρεια Ναγκάνο