Europa: Υγεία και Ασφάλεια σε πρώτο πλάνο

H υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων μας αποτελεί την πρώτη μας προτεραιότητα!

Τζοβάννα Παλυβού Public Relations & Health Dpt. Director (PhD. Medical School of Athens)

H υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων είναι πολύ σημαντική σε όλα τα επίπεδα, ιδιαίτερα σε μια βιομηχανία. Γι’ αυτό και στην Europa Profil Αλουμίνιο ΑΒΕ ακολουθούμε  μια κουλτούρα και πρακτική συνεχούς βελτίωσης σε αυτούς τους τομείς, ώστε να εξασφαλίζουμε πλήρως τους εργαζομένους και τους συνεργάτες μας.

Η Europa ήταν από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε βάσει ISO 18001:1999 ήδη από το 2006 και συνεχίζουμε, από το 2020, βάσει της εξέλιξης του προτύπου με το ISO 45001:2018 που πιστοποιεί την ασφάλεια και την υγεία στους χώρους εργασίας με αιχμή του την πρόληψη. Με αφορμή την πανδημία COVID-19 η Europa συνέταξε μια λεπτομερή «Οδηγία Υγείας και Ασφάλειας», η οποία εντάχθηκε στο ISO, απόδειξη του ότι οι κρίσεις πάντα μας κάνουν πιο δυνατούς.

Όμως, η εταιρεία δεν περιορίζεται σε τυπικές δράσεις. Σταθερά και με συνέπεια τα τελευταία χρόνια, έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια εμπράκτως να εξασφαλίσουμε τους εργαζομένους μας σε αυτό το επίπεδο. Έτσι, πέρα από την παροχή ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, η Europa έχει προσλάβει υγειονομικό προσωπικό επί σταθερής και καθημερινής βάσεως, εγκατεστημένο στο ιατρείο της εταιρείας, ώστε να επέμβει άμεσα, όταν χρειαστεί, ή να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους εργαζομένους μας.

Παράλληλα, σταθερά και σε ετήσια βάση, χορηγούνται εξετάσεις στους εργαζομένους, ώστε να ενημερώνονται για την πορεία της υγείας τους με στόχο τόσο την πρωτογενή, όσο και τη δευτερογενή πρόληψη.

Επιπλέον, φροντίζοντας και τις διατροφικές συνήθειες των εργαζομένων μας και θέτοντας ως στόχο το ευ ζην, το κυλικείο της Europa έχει διαφοροποιηθεί πλήρως από τα συνήθη κυλικεία βιομηχανιών, παρέχοντας πολλές επιλογές σε υγιεινά snacks και γεύματα.

Τέλος, οι εγκαταστάσεις της Europa, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, παραμένουν υποδειγματικές, με ιδιαίτερη έμφαση στους κοινόχρηστους χώρους, όπου εκατοντάδες εργαζόμενοι κινούνται καθημερινά.

Νίκος Φλώρος Τεχνικός Ασφαλείας και Υπευθ. Περιβάλλοντος

H υγεία και η ασφάλεια στην εργασία είναι υπόθεση όλων μας!

Στην Europa η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων μας αποτελεί το μέτρο όλων των δραστηριοτήτων μας. Γι’ αυτόν τον λόγο, πρωταρχικός μας στόχος είναι η διαρκής βελτίωση των επιδόσεών μας στην υγεία και την ασφάλεια, επενδύοντας συστηματικά στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων μας, τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, την επικαιροποίηση των διαδικασιών, την επικοινωνία και την επιβράβευση των καλών πρακτικών.

Oι εργαζόμενοί μας, έχοντας αποκτήσει μετά από μακρόχρονη εκπαίδευση την κουλτούρα της  ασφάλειας που είναι αναγκαία για εμάς, είναι οι αρωγοί σε κάθε προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών εργασίας. Χωρίς τη συμμετοχή των εργαζομένων τίποτα δεν έχει πραγματικά νόημα στα ζητήματα που άπτονται της δικής τους ασφάλειας.

Με αυτή την γνώση καλλιεργούμε συστηματικά την εταιρική κουλτούρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, η οποία βασίζεται στην προσωπική ευθύνη κάθε εργαζομένου, τη συμμετοχικότητα και την επιβράβευση, καθώς και στην πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση όλων των πιθανών κινδύνων.

Η διοίκηση της Europa δεσμεύεται για τη διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, που επεκτείνεται σε όλα τα ανώτερα επίπεδα του οργανισμού και αποδεικνύεται μέσα από την παροχή πόρων για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας. Γιατί η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία είναι υπόθεση όλων μας!

Πρόσφατα, η διοίκηση της Europa εκσυγχρόνισε την παραγωγική της διαδικασία (διέλαση αλουμινίου, παραγωγή θερμομονωτικών προφίλ) τόσο κτιριακά, όσο και τεχνολογικά. Η επένδυση αυτή δημιούργησε επιπλέον νέες σύγχρονες θέσεις εργασίας μέσα σ’ ένα δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον, μειώνοντας σημαντικά την έκθεση των εργαζομένων στον εργασιακό κίνδυνο.

Η συμβολή της νέας επένδυσης στη βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων στην Europa βραβεύτηκε και στα «Health and Safety Awards 2023». Συγκεκριμένα, ο δείκτης επικινδυνότητας του νέου τμήματος μετακινήθηκε από την προηγούμενη τιμή του, που χαρακτηριζόταν χαμηλή  (R = 90). Επομένως, η επικινδυνότητα σήμερα ελέγχεται, ωστόσο δεν αποκλείεται να υπάρξει ανεπιθύμητο συμβάν στη νέα τιμή που χαρακτηρίζεται ανεκτή (R = 18). Συνεπώς, η επικινδυνότητα είναι ασήμαντη και δεν φαίνεται να αλλάζει, χωρίς την αλλαγή των νέων συνθηκών εργασίας.

Στην Europa διοίκηση και εργαζόμενοι, είμαστε μέτοχοι μιας κοινής προσπάθειας, για τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας για όλους και σε όλα τα επίπεδα!